Ett konstmuseum i Jerusalem

Konst.
Jerusalem med Klippdomen. Foto: Andrew Shiva / Wikipedia

KONSTPROJEKT. En palestinsk konstförening har börjat samla in konst till ett framtida museum i Jerusalem. Anne Edelstam om ett projekt som för somliga kan te sig orealistiskt.

UNESCO:s palestinske ambassadör Elias Sanbar presenterade i mars 2018 ett djärvt projekt: en palestinsk konstförening har i samarbete med Institut du Monde Arabe, IMA, börjat samla in konst till ett framtida museum i Jerusalem.

I dagens politiska läge verkar projektet onekligen svårt att genomföra. Men varken ambassadören eller IMA:s direktör Jack Lang låter sig nedslås av den osäkra situationen i Mellanöstern. Den 16 oktober 2015 skrev de två männen under ett avtal för att skapa ett ”modernt och samtida museum” i Palestina.

Redan förra året mellan den 25 februari och den 23 april visades på IMA de första verken som samlats in för detta ändamål. Sedan dess har samlingen expanderat till över 140 verk – tack vare donationer från europeiska och arabiska konstnärer.

Hamed Abdalla, Egypten, “Al-Thawra” (“Revolution”), oljemålning 1968

Inspirationen kommer från 1980-talets Sydafrika och det ”exilmuseum” till vilket internationella konstnärer donerade verk i solidaritet med invånarna mot det rådande apartheidsystemet.

Den nya samlingen förvaras på IMA till dess platsen är bestämd och byggnaden står klar i Jerusalem. Ambassadören var hemlighetsfull när jag frågade om det exakta läget, men verkade hoppfull. ”Detta är tänkt att bli ett fredens museum med både arabiska och israeliska konstnärer”, sade han. Han uppmanade även svenska konstnärer att vara med och skänka verk till det framtida museet.

Frankrike ska bidra med finansiering, vilket även bör inbegripa träning och utbildning av palestinsk personal. Några av de främsta arkitekterna har redan blivit kontaktade inför ett eventuellt samarbete.

Jack Lang och ambassadör Elias Sanbar

I mediernas våldsbilder från Mellanöstern är det lätt att glömma bort att palestinierna också har rätt till och längtar efter konst. För konst är helande för själen precis som rent vatten och mat är helande för kroppen.

Utställningen vandrar runt och är kvar i Paris fram till mitten av maj. Varför inte sedan ta den till Sverige?

ANNE EDELSTAM
 info@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Konstverk av Channa Bankier.

”NUHETEN 2”

TIDSKOMMENTAR. Konstnären Channa Bankier kommenterar läget just nu, med en egenhändig bild
0 0kr