Litteraturpolitiskt toppmöte i Göteborg

Nyheter.
Litteraturpolitiskt toppmöte utgör startskottet för Göteborg som litteraturstad. (Foto: Pixabay.com)

LITTERATUR. Den 4 mars anordnas Litteraturpolitiskt toppmöte på Svenska mässan i Göteborg. Det är Sveriges första litteraturpolitiska toppmöte.

Mötet lockar ett hundratal anmälda delegater, däribland politiker, tjänstepersoner och företrädare för olika branschorganisationer, vilka är där för att diskutera framtidsfrågor för svensk litteratur. Arrangörer är Bokmässan och Västra Götalandsregionen och programmet invigs av talman Andreas Norlén.

I november utsågs Göteborg till litteraturstad av FN-organet Unesco – ett åtagande som delas mellan Göteborg stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Samverkan inleddes tidigare i år, och toppmötet i mars är tänkt att verka som startskottet för Göteborg som litteraturstad.

– Det litteraturpolitiska toppmötet samlar delegater från hela landet vilket bekräftar angelägenheten i att diskutera begreppet litteraturpolitik och vad en sådan politik kan innehålla. Toppmötet blir ett startskott för konstruktiva samtal där politik och bransch kan mötas för att forma mål och riktning, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg i ett pressmeddelande.

Litteraturpolitiskt toppmöte äger rum den 4 mars på Svenska Mässan i Göteborg

Anna Brynhildsen

Det senaste från Nyheter

0 0kr