Vilket är världens märkligaste språk?

Litteratur.

SPRÅKLÅDAN. En subjektiv fråga såklart men vilket tycker du är det märkligaste språket? / Lennart, pensionerad SO-lärare.

 

 

Hej! Då väljer jag visselspråket Silbo Gomera som ”talas” på en av Kanarieöarna, ön La Gomera. Detta på grund av att det består helt av busvisslingar och skapades som ett slags föregångare till morsealfabetet och bygger på kombinationer av långa och korta visslingar och själva satsmelodin.

Det används fortfarande av lantbrukare för att kommunicera på långa avstånd mellan berg och över dalar och är framför allt inte bara ett hjälpmedelsspråk, för att ”fråga om korna är inne för natten”, utan utgör ett fullödigt språk med både finare nyanser och beskrivande ord.

Det baserar sig på spanskan och har en bakgrund i kolonialtiden och det finns en diskuterad teori om att det i viss mån också blev ett slags rövarspråk, på så sätt att urbefolkningen utvecklade det som en protest mot kolonialiseringen från fastlandet.

Precis som signalflaggor längs en kust kan kommunicera på lång distans så kunde ett meddelande nå upp till 5 km längs en dalgång exempelvis. Numera används det också som underhållning inom turistindustrin, ofta som ett partytrick av reseledare på La Gomera, vid välkomstdrinken.

Det mest anmärkningsvärda tycker jag är att det utgör ett språk som fortfarande är obligatoriskt i de lokala skolorna på ön La Gomera och därför har ett slags status som modersmål.

2009 tog för övrigt Unesco  upp det på sin List of intangible cultural heritage of humanity.

JESPER NORDSTRÖM  jesper.nordstrom@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Jesper Nordström

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Litteratur

0 0kr