Tagg-arkiv

sjukvården

Corona återkallar välfärdssamhället

Debatt/Samhälle

PANDEMI. Överallt i världen har privatiseringar och nedskärningar präglat de senaste decenniernas politiska reformer. I samma stund som coronakrisen slog till blev det som tydligast hur bortprioriterad sjukvården är, skriver Antonios Antoniadis.

Det går inte att komma närmare

Litteratur

BRÖSTCANCER. Annelie Babitz har skrivit en dagbok om att vara bröstcancerpatient, en kvinna som förlorat sitt ena bröst, och redogör för vad detta innebär i form av smärtsamma undersökningar samt behandlingar. Bo Bjelvehammar har läst boken och är starkt berörd.