Det läskiga med covid-19

Konst.
Konstverk: Channa Bankier.

PANDEMI. Fler än hälften av Sveriges regioner får nu skärpta råd från Folkhälsomyndigheten med anledning av covid-19. Channa Bankier formulerar i bild och text sina känslor inför pandemins utbredning.

Det läskiga med covid-19 är att infektionen är så oförutsägbar
Yttrar sig på så många olika sätt på olika människor

Bara i min närmaste vänkrets har jag 3 vänner som genomlidit svår sjukdom. Intagna på sjukhus. Mått mycket mycket dåligt i flera veckor
Men alla 3 har hämtat sig. Mår helt bra. Inga efterverkningar
Smockade med antikroppar

Däremot har jag 5 andra vänner som är sjuka 3-6:e månaden på de mest osannolika sätt
Blir inte bra. Är mysterier för vården
Några på bättringsvägen. Långsamt.
Oklart hur
Hjärtskada på en. Neurologiska symptom på en annan
Ja osv

Ja & så har jag 10 mer eller mindre bekanta som dött i covid-19. Inga extremt gamla
60-70+ bara
Aktiva yrkesmänniskor

Bli inte smittad
Avstånd. Mask. Handtvätt. Korsdrag

CHANNA BANKIER
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Kottar

TEATERREGISSÖR. I dag presenterar vi ett nytt collage av Hilda Hellwig, mest
0 0kr