Tagg-arkiv

noterat

USA, demonstrerande studenter, vänsteraktivism

Noterat: Hur vet vi vad fienden känner?

Noterat.

FIENDEN. ”Glöm inte, när fruktan kommer på dig, att fienden är lika rädd som du.” Meningen finns att läsa i ”Soldaten i fält”, en grundläggande instruktionsbok för svenska försvaret, som utkom första gången 1951. Trösten är klen, närmast obefintlig. Hur vet vi ens vad fienden känner?

USA, demonstrerande studenter, vänsteraktivism

Noterat: Domstolstrots

Noterat.

HÄXJAKT. Under 1990-talet förmedlades  mer än lovligt många advokatserier via min tjock-tv, och visst, det amerikanska rättssystemet är fascinerande i sin snårighet och utgör en bra bas för fiktion. Begreppet “contempt of court” fastnade och om fiktionen har nån bas i sanning så kunde det handla om ovårdat språk eller utmanande klädsel.

USA, demonstrerande studenter, vänsteraktivism

Noterat: Vi borde lära oss av träden

Noterat.

NATURLIGT. Charles Darwins teori om ʼdet naturliga urvaletʼ har länge anförts som stöd för konkurrenssamhället av dess förespråkare på högerkanten. Det sägs sällan rakt ut. Mellan raderna är det dock tydligt vad denna högerfalang anser: konkurrenssamhället är inte bara effektivt, det är rentav naturligt.

USA, demonstrerande studenter, vänsteraktivism

Noterat: 100 år sedan Prousts död

Noterat.

JUBILEUM. Med Marcel Prousts frånfälle i november 1922 dog Europa. Eller mindre drastiskt i alla fall den stora litteraturen om det gamla Europa. Den långa episka berättelsen där inget var för litet för uppmärksamhet var på fallrepet liksom den samhällsklass som gav syre åt den.

USA, demonstrerande studenter, vänsteraktivism

Noterat: Apologie d’un poète

Noterat.

GLOBALT PERSPEKTIV. Vår situation är förfärlig. I stort perspektiv är den viktiga händelsen att vi genom välfärdens fjärtar förstör jorden. I Indien är det 50 grader i maj som en föraning. (“Majsolens glans” snart ohjälpligt förgången.)

USA, demonstrerande studenter, vänsteraktivism

Noterat: Varför rinner aprikosmarmeladen?

Noterat.

VARDAGSBEKYMMER. Var och varannan dag blir jag frustrerad över saker som andra eventuellt skulle kunna betrakta som petitesser. Varför rinner exempelvis aprikosmarmeladen av från brödet? Hur kommer det sig att jag oftast misslyckas med att skala ett ägg?

0 0kr