Noterat: Vi borde lära oss av träden

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

NATURLIGT. Charles Darwins teori om ʼdet naturliga urvaletʼ har länge anförts som stöd för konkurrenssamhället av dess förespråkare på högerkanten. Det sägs sällan rakt ut. Mellan raderna är det dock tydligt vad denna högerfalang anser: konkurrenssamhället är inte bara effektivt, det är rentav naturligt.

Vi vantrivs i det postmoderna lyder titeln på en av sociologen Zygmunt Baumans kanske mest lästa verk, från 1997. Kritiken av moderniteten, postmoderniteten och dess konkurrenssamhälle återkommer dock i flera av hans böcker. I Retrotopia (2017) hävdar han att vi redan i barndomen blir ”förberedda och utrustade för att tillbringa våra liv som soldater i det här kriget – även om det inte längre finns uniformer för olika länder och soldaterna har bytt namn till ʼkonkurrerande individerʼ”.

Vi borde lära oss av träden, menar en forskare i “Vetenskapens världs” dokumentär om trädens superkrafter. Ovan jord står de stadigt som ståtliga, stolta solister. Men den som följer deras liv under jord upptäcker så småningom att här finns interaktion, utbyte av näringsämnen, ”information” träd emellan… ja – samarbete. Ett samarbete som möjligen kan förklara trädens unika anpassnings- och överlevnadsförmåga. Konkurrenssamhället är kanske inte så effektivt trots allt – och naturligt är det sannerligen inte!

Erik Bovin

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr