Tagg-arkiv

kulturarbetare

Vad betyder en ”lajk”?

Media.

MEDIEETIK. ”Ställd inför ett konto i ett socialt medium bör man fråga sig vad för slags rum det är och agera därefter.” Opulens chefredaktör Stefan Bergmark menar att det digitala samhället har många fördelar men också medfört en upplevd distans till vår nästa.

Låt de intellektuella lämna Stockholm

Krönikor.

HUVUDSTADSHATET. ”Vanligt för dem som vill fly Stockholm tycks vara att de inte är födda här. Därför är det också de som är mest trendkänsliga. Länge har trenden varit en bostad i rätt område. Nu är det istället att längta ut på landet och tycka illa om sin bostadsort som gäller.”

Myten om meritokratin

Krönikor.

KARRIÄR. ”Både den socialdemokratiska och den liberala självbilden utgår från föreställningen om ett system som gör det möjligt för de bästa att ta sig fram, oavsett bakgrund och förutsättningar”, skriver Lars Anders Johansson.

Vill vi ha ett samhälle utan kultur?

Krönikor.

KULTURARBETARE. I ett samhälle där allt förstås som antingen politik eller ekonomi blir det svårt att motivera varför någon ska lägga tusentals timmar på att lära sig spela trumpet. Nyttotänkande har undergrävt idén om kulturens egenvärde, anser Lars Anders Johansson.

0 0kr