Tagg-arkiv

högerpopulism

DEMOKRATI demokrati

Demokrati är en ständig kamp

Krönikor.

DEMOKRATI. “Hur för vi kampen på ett progressivt och strategiskt hållbart sätt utan att bara släcka bränder när det går illa och hoppas på det bästa? Historien pekar på den utomparlamentariska organiseringen.” Haris Agic pekar ut fyra steg för att stärka den av extremhögern idag hotade demokratin.

Självmord, självmordsklausul, suicid

Populismen och demokratins självmordsklausul

Krönikor.

DEMOKRATINS SVAGHET. “När människor inte längre är individer utan förvandlas till en massa, blir de skräckinjagande”, skriver Thomas Notini som med tanke på riksdagsvalets utgång förespråkar ett författningsskydd.

Kulturkrigets kollaps inför fiendens fiende

Krönikor.

NYA TIDER. “Wokerörelsens karaktär av elitprojekt har alienerat stora grupper i de västerländska demokratierna, grupper ur vilka de auktoritära populiströrelserna hämtat sitt väljarstöd.” Lars Anders Johansson om hur irrelevanta de som tills nyligen dominerade debatten blivit med Ukrainakriget.

Bergmanveckan, Ingmar Bergman, film, filmkonst,

Noterat: Ett medborgerligt nyårslöfte

Noterat.

FARLIG PASSIVITET. Vi som anser oss vara en del av det europeiska upplysningsprojektet, och därför ser med oro på en möjlig regering med starkt inslag av högerpopulism, måste ta konsekvenserna av denna insikt.

Franska populister lockar med tomma “visioner”

Krönikor.

FRÄMLINGSKAPET. “Populisterna griper efter något som de inte själva kan identifiera. Högerextremisterna griper efter ett land. Moderna populister som Macron efter en framtidsvision, ett projekt, framsteget som självuppfyllande idé utan innehåll”, skriver Lisa Gummesson, i en text som tar avstamp i den aktuella politiska situationen i Frankrike.

Bra granskning av den franska högerpopulismen

Litteratur.

CHAMPAGNE. Fanny Härgestams En by i Champagne handlar inte om den glamorösa drycken eller om gruvorna i regionen. Hon har istället koncentrerat sig på att försöka förstå det franska högerpopulistiska partiet Nationell samlings utveckling, skriver Anne Edelstam.

0 0kr