Noterat: Ett medborgerligt nyårslöfte

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

FARLIG PASSIVITET. Vi som anser oss vara en del av det europeiska upplysningsprojektet, och därför ser med oro på en möjlig regering med starkt inslag av högerpopulism, måste ta konsekvenserna av denna insikt.

Det verkar inom den akademiska medelklassen finnas ett förakt för det politiska hantverket, man vill inte smutsa sina händer med något så torftigt och tarvligt. Åsikter om politik och politiska frågor har alla, men att sänka sig ner till att faktiskt agera vill man inte. Ännu fler uttalar sig vitt och brett, om såväl lokala som nationella politiska frågor, men avslöjar omedelbart att de inte har suttit i något kommunfullmäktige eller arbetat i någon socialnämnd. Gärna kommentera och sitta på läktaren, men aldrig någonsin deltaga i själva spelet.

De utmaningar vi står inför nästa år kräver mer. Alla som kan borde aktivt stödja något av de partier som inte tillhör högerkoalitionen. Var och en kan alltid bidraga med något. Vi får inte låta vår passivitet bana vägen för ett kulturfientligt och anti-humanistiskt maktövertagande. Håll upplysningens fana högt och delta med både kropp och själ för att värna den europeiska upplysningstraditionen och dess krav på tolerans och frihet!

Anders Kjellström

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr