Tagg-arkiv

Emily Dickinson

Ola Julén har fått en postum aktualitet genom boken "Ola Julén - Texter".

Julén kan göra dig mindre ensam

Litteratur.

ESSÄ. Erik Bovin skriver om en aktuell, postum bok med texter av och om poeten Ola Julén som gick bort alldeles för tidigt. Men Bovin betraktar också författarskapet i dess helhet. Och ser att det är gott.  

Klargörande om autism

Litteratur.

FACKLITTERATUR. Clara Törnvall har skrivit en allmänbildande bok som ger både historiska, kulturella och samtida inblickar i synen på autism, skriver Mathias Jansson.

De dramatiska motsatsernas poetik – Emily Dickinson

Litteratur.

ESSÄ. Emily Dickinson på svenska har blivit ofantligt berikad av Faskikel 40, De enda nyheterna, i översättning av Ulf Karl Olof Nilsson (UKON) och Jenny Tunedal, skriver Arne Melberg, som här också ger en introduktion till författarskapet.

Tankeväckande om stort författarskap

Kultur.

OMVÄRDERINGAR. “En värdefull bok i en religiös, politisk och litteraturhistorisk kontext, om en stor författare som genom historien först har reducerats till sprött naturväsen och trånande ungmö och sedan välvilligt förenklats till stridbar protofeminist.” Anna Remmets har läst Josefin Holmströms Emily Dickinson och Vulkanerna.

0 0kr