Klargörande om autism

Litteratur.
Clara Törnvall. (Foto: Sofia Runarsdotter)

FACKLITTERATUR. Clara Törnvall har skrivit en allmänbildande bok som ger både historiska, kulturella och samtida inblickar i synen på autism, skriver Mathias Jansson.

Autisterna: Om kvinnor på spektrat
av Clara Törnvall
Natur & Kultur

I populärkulturen framställs alltid autisten som en man. Dr Sheldon Cooper i TV-serien Big Bang Theory är själva urtypen för en autistisk man. Högintelligent och smart, men helt obegåvad när det gäller att läsa av sociala koder och känslor, en fyrkantig personlighet med udda specialintressen och helt beroende av sina detaljerade scheman och rutiner för att klara av vardagen. Clara Törnvall som är kulturjournalist och radioproducent fick efter en utredning vid 40-års ålder själv diagnosen autism och började fundera kring denna manliga stereotyp av autisten.

I boken Autisterna: Om kvinnorna på spektrat gör Törnvall upp med de många fördomar och svårigheter som kvinnor på det autistiska spektrat har upplevt i historien, i samtiden och i vardagen. För länge var autism en diagnos som bara pojkar fick och som förklarades med att det var en störning som uppkommit genom att mödrarna inte gett sina barn tillräcklig med omsorg som barn. I dag vet vi att det är en biologisk förändring i hjärnan som drabbar både män och kvinnor, och som gör att människor med autism tänker annorlunda och upplever världen på ett annat sätt än vi andra. Autism är ingen sjukdom som depression, som man kan bota med medicin eller terapi, utan ett livslångt tillstånd som man får leva med. Det beräknas att var femte människa har autistiska drag, men för att hamna inom autismspektrumtillståndet måste man uppfylla 7 kriterier, vilket fler i än 100 000 personer gör i Sverige.

I populärkulturen framställs ofta autism som en superkraft, men i verkligheten möter autisterna många svårigheter i samhället och i vardagen, eftersom de har svårt att passa in i den normala mallen. Dagens samhälle är inte heller speciellt anpassat för personer med autism. Vår omgivning är stressig, högljudd och fragmentarisk, det ställs höga krav på oss att vara flexibla, extroverta och kunniga inom många områden, något som sällan passar människor med autistiska drag. Men ärligt talat så verkar det inte var någon som mår speciellt bra av dagens samhällsklimat, om man ser till den stigande psykiska ohälsan hos unga och vuxna, sömnsvårigheter, utbrändhet och utmattningssyndrom hos befolkningen i stort. Det känns som om vi alla skulle behöva anpassa samhället, inte bara för att autisten ska må bättre, utan de andra skulle också gynnas av ett lugnare tempo, kunna jobba koncentrerat med en sak i taget, mer lugn och ro runt omkring oss och mer tid för återhämtning.

Clara Törnvall har skrivit en allmänbildande bok som ger både historiska, kulturella och samtida inblickar i synen på autism.

Det är en bra mix av författarens personliga erfarenheter, intervjuer med andra autister, forskare och specialister på området och exempel på kulturhistoriska personer som troligen haft autism som Emily Dickinson, Lewis Carroll och Simone Weil.

Boken riktar sig både till människor som kan känna igen sig och identifiera sig med Clara Törnvalls vardag, men även till oss neurotypiska, det vill säga vi som inte har några autistiska drag, så att vi kan få en bättre förståelse för autism och en mer uppdaterad och mångfacetterad bild av autism än vad vi matas med från populärkulturen. För det är ganska stor chans att du känner någon som har autistiskt drag på ditt arbete, i din vänskapskrets eller bland dina släktingar.

MATHIAS JANSSON
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr