Framtiden för casinoreklam?

Sponsrat

I SAMARBETE MED INNOVATIVE CONTENT. Marknadsföringen för nätcasinon har varit en het diskussion i Sverige sedan 2018 då fler spelbolag började göra reklam i olika mediekanaler. Idag diskuteras det framförallt om hur marknadsföringen bör utformas och vad som egentligen är en rimlig volym.

Den nya spellagen började gälla 1 januari 2019 och förändringen ledde till att spelmarknaden förändrades i grunden. Under 2018 använde spelföretagen reklam för att få en stark position i Sverige efter införandet av licenssystemet. Konkurrensen om den reglerade marknaden är hög och försöket att vinna kunder genom reklam har fortsatt under 2019.

Tidningen Dagens Nyheter tog fram en mätning tillsammans med Kantar Sifo som visade att spelbolagen lade cirka 7,3 miljarder kronor på reklam under 2018. Jämfört med år 2016 spenderades det nästan dubbelt så mycket. Kindred Group var det företag som spenderade mest med 985 000 kronor, följt av Svenska Spel som spenderade 560 000 kronor under 2018. Siffrorna för 2019 har ännu inte släppts, men något som är värt att notera är att Svenska Spel inte längre ska marknadsföra sitt nätcasino eftersom bolaget är för ett marknadsföringsförbud.

Marknadsföringen ska vara måttlig

Licenssystemet infördes för att det skulle bli lättare att kontrollera nätcasinon som vänder sig mot svenskar. Idag måste alla svenska nätcasinon ansöka om en licens, betala 18 procent skatt på vinsten och följa de regler som är uppsatta av myndigheten Spelinspektionen. En av reglerna för alla licenshavare är att marknadsföringen ska vara måttlig. Enligt flera spelbolag är det en alldeles för otydlig regel som är svår att tolka. Nu är regeln under utredning och i framtiden kommer det att finnas tydligare riktlinjer som måste följas.

Regeringen undersöker ett förbud

Flera undersökningar visar att svenskar är negativt inställda till spelreklam och den starka reaktionen hos befolkningen innebär att något måste förändras. En naturlig minskning av spelreklamen kommer med högsta sannolikhet att ske efter årets slut när mindre spelbolag har tappat andelar av marknaden och en konsolidering har ägt rum.

Spelbolagens marknadsföring har varit under utredning sedan februari. Utredningen har begärts av civilminister Ardalan Shekerabi som har varit en av de mest kritiska rösterna i debatten:

– Omfattningen och aggressiviteten på marknadsföringen är på en nivå som inte alls överensstämmer med svenska folkets vilja, sa civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Aftonbladet.

Den 31 mars presenterade alla spelbolag egenåtgärder som kunde utföras för att minska volymen. Ardalan Shekarabi var inte nöjd med förslagen och beslutade att utredningen skulle fortsätta. Den ska vara färdig i oktober 2020 och om utredningen finner det nödvändigt kan det införas ett totalförbud av spelreklam. Civilminister Shekarabi anser själv att spelreklamen ska ha samma restriktioner som tobak- och alkoholreklam. Med högsta sannolikhet kommer spelbolagen att behöva minska omfattningen av sin reklam, oavsett vad utredningen kommer fram till.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.