SD hotar det fria kulturlivet

Scen & film.

KULTURPOLITIK. Jimmie Åkesson som kulturminister. Är det ett realistiskt framtida scenario? Ja, det menade i alla fall delar av panelen i ett seminarium under Scenkonstbiennalen där oron för Sverigedemokraternas eventuella inflytande över kulturpolitiken framöver var stor.

Under sex dagar var det branschsamling i Norrköping för scenkonsten. Sverigedemokraterna och kulturpolitiken – hur kan vi göra motstånd var nog inte bara biennalens mest välbesökta seminarium utan också det som väckte starkast känslor hos publiken. Det märks tydligt att scenkonstarbetarna är oroliga, med all rätt. Om Sverigedemokraterna släpps in i regeringen efter valet 2018 kan detta parti, med sina rötter i fascistiska strömningar, få stort inflytande på kulturpolitiken eftersom övriga partier gärna lämnar detta fält därhän. Lena Berggren, docent i historia vid Umeå universitet, beskrev detta scenario som ”livsfarligt ur ett demokratiperspektiv”. Fascismen har sedan länge insett kulturens inflytande på människor och deras värderingar.

Att Sverigedemokraterna i grunden åtminstone delvis är ett fascistiskt parti slogs fast i en av biennalens utvalda teaterföreställningar, Den avvikande meningen, av Jens Peter Karlsson. Regionteater väst har turnerat med denna klassrumsföreställning, som handlar om fascismen och dess framväxt, på skolor i regionen. Uppsättningen utsattes för övrigt för politiska påtryckningar under hösten 2016, från sverigedemokratiskt håll.

Det är dock inte bara politiker som försöker stoppa teaterföreställningar, utan även publiken. Ett seminarium handlade om hur skådespelare idag får vara beredda på att föreställningar kan avbrytas av skolelever som kommer med rasistiska eller sexistiska tillmälen och ibland beter sig hotfullt. Nog så allvarligt, men ändå framstod detta som bagateller jämfört med alla de trakasserier, arresteringar och till med mord på regimkritiska scenkonstnärer som Belarus Free Theatre i Vitryssland, The Freedom Theatre i Palestina och aktivisten Abduljabbar Alsuhili från Jemen vittnade om under seminariet Theatre as resistance – artistic expression as political manifestations.

Göteborgs stadsteater, som initierade samtalet om SD och kulturpolitiken, har begreppet svenskhet som tema under spelsäsongen 2017/2018. Under våren kommer de bland annat spela Strindbergs Hemsöborna, i regi av Andreas Boonstra, konstnärlig ledare för Moment:teater. Han deltog i seminariet tillsammans med Nisha Besara, vd på Unga Klara och Per Svensson, skribent på Sydsvenska Dagbladet. Samt tidigare nämnda Lena Berggren.

SD vill främja det svenska kulturarvet och den nationalistiska identiteten genom att revidera samtliga direktiv och regleringsbrev. De vill helt enkelt motverka mångkultur. Panelen var ense om att motstånd är nödvändigt. I synnerhet som högerextrema strömningar är på frammarsch i stort, globalt sett. Och för att SD, med Per Svenssons ord, ”har en annan demokratisyn än övriga partier”. Lena Berggren efterlyste en visionär politisk diskussion, inte bara hos SD, och beklagade att vi tillåter detta parti att sätta agendan för det som är acceptabelt i samhället. Att vi inte har lärt oss av historien.

Hur kan då kulturarbetare och politiker göra motstånd? Ett sätt, enligt Nisha Besara, är att organisatoriskt sett se till att inte framtida politiker kan få ett direkt inflytande över kulturen. Per Svensson underströk i samma anda att det är viktigt för kulturlivet att skapa ”så differentierade maktstrukturer som möjligt” och att undvika att vara beroende av en enda finansiär. Boonstra föreslog att staten ska skriva väldigt långa kontrakt med institutioner och kulturutövare, gärna på fyra år, som en form av krockkudde.

Nisha Besara efterfrågade en realistisk syn på vad kultursektorn faktiskt kan göra, Andreas Boonstra var inne på samma linje. Och här hettade det till hos vissa i publiken som undrade vart kampviljan tagit vägen. Boonstra ansåg att han har lite möjlighet att påverka det politiska skeendet genom sina föreställningar. Fullt begripligt. Och samtidigt är det, som Lena Berggren och ett par i publiken påtalade, farligt att ge upp och lämna fältet fritt. För om vi alla utför en motståndshandling i det lilla, kan det få betydelse i det stora.

BIRGITTA HAGLUND
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr