Årets Opulensstipendiater

Redaktionellt
Opulens stipendiater: Siri Hill, Hanna Linnea Rengfors och Crister Enander

Efter en omröstning bland våra läsare har nu tre Opulensstipendiater utsetts. Grattis säger vi till Hanna Linnea Rengfors, Siri Hill och Crister Enander vilka erhåller 3 000 kr vardera i kategorierna Prosa & Poesi, Dagskritik (recensioner om film, litteratur, teater osv) och Krönika.

 

Hanna-Linnea Rengfors har två gånger varit bland pristagarna när Opulens anordnat novelltävling. Novellen Advent, som kommer att publiceras i en kommande samling, har ett lätt distanserat stilgrepp vilket förlänar en intressant laddning till berättelsen. Och för den texten erhåller Rengfors Opulens stipendium i kategorin Prosa & Poesi.

I vintras mötte Siri Hill tre brokiga konstnärskap på Millesgården i Stockholm – Hilma af Klint, Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke – vars liv och gärning vävs samman i ljuset av klass, längtan efter frihet och förra sekelskiftets vurm för det ockulta. Hills anmälan av utställningen Måleri och andlighet ger henne stipendiet i dagskritik.

Crister Enanders text om den hemlösa tiggaren Petrus från Transsylvanien engagerade många läsare. Enander blev bekant med Petrus när han sov utomhus i en fönsternisch vid Lunds domkyrka och krönikan var lika mycket en inkännande beskrivning av ett människoöde som en svidande anklagelseakt mot kyrkans tjänstemän som inte grep in. För Granne med Gud får Enander stipendiet i kategorin Krönika.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Redaktionellt