”God jul!”

Redaktionellt.
god jul, opulens
Bild: Opulens.

HELGERNA. Till skillnad från tidigare år håller vi inte stängt över jul och nyår. Ni kommer fortsatt att få ta del av intressanta inlägg under de stundande helgerna. God jul! 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.