Tre dikter

Prosa & poesi/Kultur.
Bild: C Altgård / Opulens.

DIKTER. Efter ett drygt två decennier långt uppehåll har konstnären Mikael Henrik Myrtin nyligen börjat skriva poesi igen. Här är några nyskrivna dikter.

 

 

Mikael Henrik Myrtin, född 1977. Konstnär som nyligen färdigställt sin första novellsamling, Saker vi önskar vi aldrig sagt. Är tidigare publicerad i Pequod, Presens och Öppen scen. Har nyligen börjat skriva poesi igen, tack vare Jacques Werups diktsamling Tiden i Malmö, på Jorden, efter ett drygt två decennier långt uppehåll.

Av någon anledning

Av någon anledning
vaknar du
vid ungefär
samma tid
veckodag
efter veckodag
gör dej iordning
och går din väg
plan-
löst
genom världen
tills du stöter på
ungefär
samma plats
som du lämnade
i ungefär
samma skick
som du lämnade det
Det kan vara
ett hål
eller
ett hus
du vet inte vilket
du vet inte
varför
men du tar vid
där du slutade
gräver
i gropen
eller bygger
på huset
Du fyller din grop
med går-
dagar
ditt hus
med fram-
tid
tills gropen
är en slänt
med av-
bränt gräs
tills huset står
färdigt
att rivas

 

 

Låta bli

Du kan bli
precis
vad du vill
bli
Låt dej inte bekymras
av dina föräldrar
eller dina föräldrars
föräldrar
deras genetiska strängar
betyder inte stort mer
än möjligheter
än farthinder
för dina accelererade
ambitioner
Gör ingen affär
av kromosomerna
eller fysiologin
Den enda valutan
värd din tid
är viljans ekonomi
Gå din egen väg
genom det kostnadsfria
skolsystemet
eller genom en värld av obegripliga
symboler
mellan villorna
eller favelorna
Låt dej inte hämmas
av psykologin
eller dom särskilda idio-
synkrasierna
i din konstitution
Ta ingen hänsyn till
i vilken del av världen
eller det särskilda året
i historien
du blev till i
Lägg ingen vikt
vid vädret
eller dom plötsliga om-
ställningarna
i politiken
vid tiden
för den egna upp-
växten
Om jorden är ett ostron
eller en plundrad trädgård
förändrar inte utgångspunkten
den predestinerade destinationen
Den upprepade lögnen
blir med tiden
inskriven i konstitutionen
Du kan bli
i princip
precis
vad du vill
bli
Vinnarna
har ingen erfarenhet
eller kunskap
om undergången
Tvånget att bli
eller valet
att låta
bli
Vetskapen att skilja
mellan vilja och nödvändighet
mellan verklighet
och verklighet

 

 

En varning

Ramarna utfärdade
en varning
åt skuggorna
och ljuset
månader
år
i förväg
tog dom sin till-
flykt
till dom skyddande
väggarna
när tillvaron
innanför Palatsens
och Populasens
och dom politiska byggnadernas
väggar
rämnade

MIKAEL HENRIK MYRTIN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr