Lyrik: 16 korta dikter

Prosa & poesi/Kultur.
“Latent”. Illustration: C Altgård / Opulens

POESI.  Översättaren och poeten Jonas Rasmussen arbetar för tillfället med en ny diktsamling. Här presenteras 16 mycket korta dikter ur det pågående projektet som har arbetstiteln Latent.

 

 

Jonas Rasmussen (f. 1975) är mest verksam som översättare och introduktör av dansk samtidslitteratur. Åt Opulens Förlag har han översatt Solvej Balles “Kvartetten” som utkom hösten 2018. Han har också varit redaktör för diktantologin “Nervsystem – ung dansk poesi” (ellerströms, 2015). Rasmussen är dessutom verksam som poet och författare och har utgivit sju monografier, varav tre under pseudonym.

Efteråt finns
en kniv i varje tanke

Du älskar mig inte längre

***

Berget i berget

Uppluckrad gräns
och det stora som blundar
inuti mig

Hålet i ryggen

***

Mörkret går vilse i rädslan

Det hänger en åsknatt i håret

***

Sanning som en vägg,
som ett monster av begränsning

Du är ljudet av steg
som avlägsnar sig

***

I drömmen låtsas dörren vara vägg

Men kroppen är ett hav som aldrig sover

***

Ett akut jag
ryms i ett annat jag

Berget i berget
Hålet i ryggen

Spegeln visar
vägen ut

Det finns en kniv
i varje tanke

***

Ljudet av stolsben mot rättssalens golv
när uppmärksamheten ska riktas mot mig

***

Att renas till insikt i smutsen

Jag önskar att mina barn
inte,
aldrig,
blir som jag

***

Att aldrig
räcka till
och manifestera det

Det är allt
jag har gjort

***

Det finns inget fönster i väggen

Skulden svarar mot dagen

Det finns ingen genväg
om man ska
korsa en gräns

***

Dörren av marmor är tyngre än havet

Stenen som viskar det vita, taktila

***
Halskramarskräcken, rädslan för djupen
Havets mörker inom oss

Längst in i djupet
finns det en vinkel
och en kniv i varje tanke

***

Vad har jag gjort
för att förtjäna
denna kärlek;
detta straff

***

Vi faller ut
genom ett svar
genom ett “nej”

Såsom yxan faller
när trädet fälls
och klubban
när domen

***

Seismografen läcker ut sitt spår,
registrerar skakningar

Jag är doppad
i barnets tomma skriftspråk,
uttryck mellan ljud och tecken

Och pulsslag som stapplande övar
på borduntonen i bakgrundsbruset

***

På varje tankes avigsida
finns en rostig spik

Detta oändliga lastrum,
denna allomfattande rättssal

Försöker förgäves
att hänga av mig
min skam
Den glider ideligen ned
och måste bäras
bäras
bäras

JONAS RASMUSSEN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr