Littestraden: Fem dikter av Anna-Karin Åldal

Prosa & poesi.
Illustration: Opulens.
Illustration: Opulens.

LYRIK. Inför helgen publicerar vi fem dikter ur Anna-Karin Åldals diktsamling ”Flickan”.

Anna-Karin Åldal bor i byn Klimpfjäll i Kultsjödalen i södra Lappland. Hon gav ut sin första diktsamling Flickan i mars i år (Virens förlag). Idén till diktsamlingen kom till under en period när Åldal drabbades av utmattning. Skrivandet blev då ett sätt att hitta tillbaka till sig själv. Under en distanskurs i kreativt skrivande vid Umeå universitet började sedan Flickan ta form. Åldal kommer i höst ut med sin andra diktsamling Ny höst.

Nu har vi glädjen att presentera fem dikter ur Flickan. I dem får vi följa de känslor och upplevelser som ryms i den flicka och i det barn Åldal en gång var och i den vuxna kvinna hon blivit. I dikterna försvinner tid och plats och miljöer, det konkreta blir känslor och upplevelser. Därför hoppas Åldal att dikterna ska uppfattas allmängiltiga, trots det personliga i dem.

CAROLINA THELIN

 

Sommar

FLICKAN

flickan med blommor i handen,
på våren de sköraste
flickan med blommor i handen,
på sommaren de klaraste
flickan med blommor i handen,
på hösten de färgsprakande
flickan med blommor i handen,
på vintern de osynliga

flickan längtar att plocka nästa bukett,
oavsett skörhet, klarhet eller färg
även i det osynliga finns en längtan,
och blir synligt om flickan vill se

 

Livsvillkoren

AV DET SOM ÄR JAG

i rymden
inryms allt
av det som är jag
svarta hålet
ses sluka allt
till oändligheten
evigheten
och tillbaka

i tystnaden
inryms allt
av det som är jag
ett ankare
håller fast
grundar
när
tystnaden bryts

i salen
inryms allt
av det som är jag
en bjudning
finporslinet dukat
blommor i vasen
gemenskap i sorl
stillnar vid talet

i trädgården
inryms allt
av det som är jag
det skiraste
den färgsprakande
ses sluka allt
blicken
den vackra

 

Mörk höst

BLIND GUDINNA

blind gudinna
känner
takten
tonen
andra sätter
blind gudinna
hammarslagen
följeslagaren
i
vardagen
blind gudinna
manövrerar
navigerar
där
andra duckar
blind gudinna
famlar
ramlar
söker bifallet
inte självfallet
blind gudinna
oseende
leende
runt de
tunnelseende
blind gudinna
önskar
vila
andra säger
fortsätt ila
blind gudinna
åter seende
blir sin
egen
beskyddarinna

 

Gudsnärvaron

KRAFTEN I BÖNEN

kraften i bönen
helar sprickan
i flickan
som hållit emot
med krafter
som inte fanns

kraften i bönen
helar sprickan
i flickan
tätar det spruckna
kittet håller
för det som kommer

kraften i bönen
helar sprickan
i flickan
styrkan den ger
bär
genom livet

 

Hopp

FÖR FLICKAN ATT GÅ

flickan
i fönstret
landskapet
beskådar
som böljar
likt vågornas form
för dem
till havs
och åter
till land
upp
över stranden
där
stranden är hård
för flickan
att gå
flickan
i fönstret
landskapet
beskådar
drömmer
att följa
vågornas form
svepas
till havs
och åter
till land
upp
över stranden
där
stranden är len
för flickan
att gå

<b>ANNA-KARIN ÅLDAL</b><br/>info@opulens.se
ANNA-KARIN ÅLDAL
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr