Littestraden: Diktsvit av Erik Skogh

Prosa & poesi.
Flöde. flow, abstrakt bild i blå färg
Illustration: Macey11 / Pixabay.com

LYRIK. Idag har vi nöjet att presentera Erik Skoghs senaste poesiprojekt som hämtar sitt stoff från såväl den yttre som inre verkligheten.

Erik Skogh är född 1970 i Lund och har arbetat som journalist, kulturredaktör, webbredaktör, kommunikatör, redigerare och fotograf. Skogh började sin bana som skribent på Marginalen i Svenska Dagbladet med smått surrealistiska blänkare och har även framfört sina texter på scen. Han tillhör Malmös Old School i Poetry Slam och blev västsvensk mästare 1996.

Skogh har tidigare gett ut två samlingar med absurdistisk kortprosa En död dobermannpincher och Vaken. Under bearbetningen av En död dobermannpincher spelade han in ett antal av texterna som vi 2021 publicerade som en sommarföljetong.

Aktuella flöden (2023) är Skoghs senaste poesiprojekt som hämtar sitt stoff från såväl den yttre som inre verkligheten. En strid ström av uppfångade scener, formuleringar och ord ur vardagens dagliga bombardemang av intryck. Tanken är att diktsviten ska kunna läsas i ett svep som ett flöde och att detta flöde ska fortsätta att strömma även framöver och bli Aktuella flöden (2024) och så vidare.  För mer info besök Ordklyveris hemsida: https://www.ordklyveri.se/writer-erik-skogh/

CAROLINA THELIN

Aktuella flöden (2023)

Inre sms med oklar
avsändare
oklar mottagare
meddelanden i miljarder
som inte når fram
fyller skräpkorgen
labyrinter av intranät
digitala synapser
att orientera bland

Drönarattack efter
drönarattack
mot azurblått vatten
och sand mellan tårna

Telefonköer utan slut
sängar utan slut
nackspärr i vardagen
behovstrappan
utsträckt
från vardagsrummet
till köket

Flockimmunitet i varje vrå
ringbarkade individer
i led efter led
och ömsandet pågår
överallt

Efterlängtad rekvisita på
begagnade bakgårdar
tillägnade de anhöriga
de närstående
som aldrig kunde vara
där
som aldrig hade tid
aldrig hittade
en lucka

Rörelser i rören
rör i rörelse
behagliga byggnader
nyvakna med
små barnfötter
som trummar fram
över golven
dörrar som öppnas
och stängs

Torgskräck på burk
marknadsförd som hälsokost
tvåskaligt inrett med
små kontor på varje sida
förolyckad bakom ett element
som väntar
på dammvippans
mjuka beröring

Savanner av tid spridda i jämna lager
övervakade av likasinnade
som sitter fast i spindelväven
den daggstänkta
trådar som lyssnar intensivt
efter läten
de ursprungligas röster

Lukten av urin
inte så
avstötande
iallafall
ett kvitto
på din mänsklighet

Generade muskler
som viker ut sig
två gånger om dagen
likt blodomlopp
som känner av solen
men inte hittar ut

Noggrant utplacerade blomlådor
under huden
kampen för överlevnad
för varje skott och telning
besvikelsen över det
som inte vågar gro

Var och en för sig
med ett eget partiprogram
ständigt utlysta nyval
utan röstsedlar
köer till valurnorna
som står still

Fjärilar under billacken
sorgmantlar, kålfjärilar, blåvingar
det löpande bandets kollaps
oändliga bilköer längs varje motorväg
som envist vägrar att lyfta

Barn i sele som
försöker rymma
genom ventilen
lufta sin barndom

Tama bin på tapeten
ilskna mönster
som ränderna inte går ur

Blötläggning av själens gardiner
solkigt med andra ord
men det finns inget som
inte en soluppgång kan fixa

Den psykiska ohälsan
är ute och går
journalerna trängs
längs strandpromenaden
vid kajerna
på boulevarderna
i parkerna
inga vittnen
syns till
barnfamiljerna och
pensionärerna
är på väg
genom sitt eget
vansinne

Vardagens monumentala närvaro
försöken att städa ur
skrivbordslådor
som hela tiden fylls på

Trovärdighetsfrågor
som mals ned till mjöl
ofrivillig vuxenlöshet
allt för tidigt
allt för sent

Tråkiga nyheter varvade
med fler tråkiga nyheter
allt är sig likt
inget går att urskilja
utom de allra finaste
detaljerna

Obehandlade fakta
som ligger och stör
tar upp onödigt utrymme
dissekerar utan pardon
medvetenhetens öar

Svårigheterna lindas in i
standardiserade fraser
omåttligt populära
bland brukarna
och andra

Yoghurt bakom gardinen
en av livets höjdpunkter
varken mer eller mindre

Glaskross rasslar fram
och tillbaka
bakom tapeten
yr ur ventilerna
retar slemhinnorna
ständigt nytt splitter
som bildar högar
i lägenhetens hörn
taggar av glas
som kryper fram
under listerna
och leder till beställning
efter beställning
av nytt porslin
och bäddar
för nya möten

Den inre tyngden
den yttre tyngden
den sammanlagda
vikten av alla
människors drömmar

Genombrott som knappt räknas
förvildade blickar
som inte når fram
inte tar fäste någonstans
själens bruksorter
i avfolkningstider

Beprövad erfarenhet
utan stark evidens
trossatser som kolliderar
förstärker varandra
dödliga eruptioner
andliga vulkaner
mänskliga mögelostar
i loge efter loge
ute på resande fot
en odör på flykt
runt globen
en stinkande pandemi
utan slut

Mått för varje tillfälle
ingen brist på verktyg
i verktygslådan
förutom en och annan
artär eller
var det en ven
blodbrist över lag
anemiska variationer

Bergstoppar som ber
om beröring
ber
ber
ber

Tåg utan räls
nöjda
med sina landskap
medverkande vindspel
utan framtid
framtidens lakejer

Luft överallt
Andas!
Vacuumet kommer
senare

Vattenstinna spermier
en vertikal ström
längs bildörrens ruta
utsatta för vindens
och mekanikens krafter
stressen, stressen
det ständigt pågående
trycket mot underlaget
en ström av
livgivare
som färdas blint
mot mål och mening

Mördarsniglar
som avrättas
klipps, dränks, fryses,
på löpande band
den slutgiltiga lösningen
Tystnad, tagning, tack!

Tyngder
tyngder
tyngd
den sammanlagda vikten
av all tyngd
doktorsavhandling
efter doktorsavhandling
oändliga, underjordiska biblioteket
pliktexemplarens förbannelse
oöverblickbara
informationskorridorer
upplysta av blinkande
bländande ljuskablar
tänkta att leda rätt
men som leder fel
skapar maraton
efter maraton
av bländade löpare
som försöker
orientera sig
skapa mening
maratonlöpare
fyllda av bly
och andra ädla metaller
likt de enorma ljuskablarna
inplastade digitala
midgårdsormar
som får havsbotten
att sjunka
och havsytan att stiga
hela öriken
och städer
att försvinna
utan ett ljud
utan en svallning

Skorstenarna flyttar fram
sina positioner
planerar en ny attack
skatorna bryr sig inte
överlevarnas melodi
bygger bo
skaffar barn
utan rädsla
eller på grund av
en felriktad omtanke
bygger bo
i skorstenarnas
håligheter
mellan plåt och tegel
matar sina ungar
mitt i krigslinjen
fiskmåsens vita buk
mot den blå himlen
ett vackert liv
utan återvändo

Hud med valar
hämtar andan
förser sig
genom trånga kanaler
omedvetna om omgivningen
all valsång
och tappra försök
mot ytan

Mumier från
förorten
forskare i varje
tunnelbanevagn
krishanteringens
förtrupper
bakom varje
fönster
bakom varje krök
en historia
som skrivs
genom otaliga
möten

Människors inre
paketerat
utlagt
på delarnas marknad
veckans erbjudanden
trängs med varandra
spridning
utom räckhåll
och sans

Nattliga rop
revolutionens röster
öron utspridda överallt
längst trottoarerna
lyssnande men
samtidigt oförmögna
igensatta hörselgångar
med överhängande rasrisk
avdomnade flimmerhår
livrädda för
upprorets vibrationer

Serverhall efter serverhall
ett globalt blodomlopp
gråtande telefonstolpar
döda trädstammar
hoplänkade
utan
förbindelse

Tejpade träd
trappuppgångar
revor längs väggarna
bortglömda sår
svårläkta frakturer
vårdavdelning
efter
vårdavdelning
baklucka
efter
baklucka
med patienter
klienter
i säkert förvar

Besöksförbud i alla delar av hjärnan
inklusive levern
könsorganen
och anus
en bitter bismak i munnen
kryddat med
hörselbortfall
och tandlossning

En tillsatt utredning om
mötesfriheten i rymden
och eventuella biverkningar

Blindgångare som
inte hittar ut
som inte har fått möjligheten
att brisera
sprida sin säd

Blindgångare försatta
i trans
ständigt pulserande
brusreducering
för att möta vinden

Profilbilder bakom
varje ögonlock
flöden utan
stopp

Överenskommelser
som rinner ut i sanden
tvättas i tvättmaskin
centrifugeras
för att plattas ut
till vita sanningar

Gardiner som enbart delvis
skymmer sikten
i maskopi med smutsen
som behöver
sin egen almanacka

Trädgårdsland som försummats
men ändå bär frukt
år efter år

Mördarsniglar mellan lakanen
sammanslingrade, svettiga lår
vinbergssnäckor i öronen
fashionabla hörlurar
sökande efter
den rätta frekvensen

Ostadigt väder
mellan ljumskarna
tarmar som öppnas och sluts
delar med sig och mörkar
sänder neurotiska signaler
som pedagogerna får tolka

Missförstådda åsar
utspridda i staden
fartgupp med en historia
så sårbara
så små

Tvättlinor fulla av sill
skimrande silver
i månens sken
obrukbar metall
på radhusens baksida

Kroppkakor från en försvunnen tid
smaklökar på rad, fjärilar
sorgmantlar av oanade dimensioner
veckade över landskapet
strukna
längs med landsvägen
vägen med ruckel
bakom varje krök

Här finns en och annan
tornspira. För länge sedan
förgyllda men lystern
består, universella
reflexer
en morsekod
begriplig för var och en
som kan lyssna

Duvpyramider
på varje torg
grå koner
i morgonljus

Lödder överallt
och vassa blad
som slätar ut
skapar skarpa kanter
får allt att linjera
ett helt kvarter
en hel stad
skapar ringar
på vattnet
ett globalt snitt
ostskiva efter
ostskiva
tills paraffinet
är nått

Lediga provtagningsrum
välvilliga
plaströr i rader
i väntan
på sin tur
kommunicerande kärl
mellan sjukhusdörrar
och hjärnkontor
fylls, vaggas
till sömns
paketerad Törnrosa
inkapslad och på väg
mot ett förutbestämt öde

Oceaner av livstillfredsställelse
bölja efter bölja
in mot stränderna
längtansfulla
förväntansfulla
bölja efter bölja
som sköljer in
och sugs upp
försvinner
spårlöst
genom sanden

Vegetariska lustar
som blöder
utan hämningar
utan kött
sav
klibbiga droppar
i kyldisken
mellan elementen
ömma rörelser
över grönsakslådorna
blickar som möts
former, färger, konsistenser
som bedöms, vägs
vänds, vrids
plockas ut
med omsorg
tas hem
för förtäring

Kött som inte kan
ta sig in
genom USB-porten
byggnader av
ettor och nollor
instabila konstruktioner
ett digitalt utanförskap
bakom varje fönster
bakom varje skärm
bakom varje leende

Vita kaniner utan röst
intryckta bland
mejerivarorna
på fel plats vid fel tidpunkt
borttrollade
borttappade
men ändå
ett löfte
om vardagens magi

Erik Skogh
ERIK SKOGH
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr