Från landsorten: “Staffanstorp dök aldrig upp”

Prosa & poesi.
Foto: Emma Eriksson Olsson.

LYRIK. Emma Eriksson Olssons ”Från landsorten” är en poetisk korrespondens med utgångspunkt i en mindre skånsk tätort, med avstickare till olika platser i landskapet. Det rör sig om vardagsnära dikter i samspel med Emmas egna foton.

“Staffanstorp dök aldrig upp”

Sydsvenskan den 12 maj 2022:
“Kvotflyktingar kvar på flygplatsen – Staffanstorp dök aldrig upp”

Först blommar rapsen
sedan lyfter tranor

vi åkte inte till flygplatsen den dagen

först blommar äppelträden
sedan sjunger barnen

vi åkte inte till flygplatsen den dagen

först blommar vitsippa
viol
slår björken ut
alla hjärtan ropar

ändå
– vi sa vi inte skulle så vi gjorde det inte

först blommar syrener
sedan dödar vi de mellanmänskliga lägena

mamma pappa barn barn
väntar med lätta väskor

vi åkte inte till flygplatsen den dagen

Emma Eriksson Olsson
EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr