Jonatan Pihlgren blandar skräck med humor i expressivt måleri

Konst.
Jonatan Pihlgren, Göteborgs konsthall, konst, måleri, humor, skräck, expressivt måleri,
“Heligt uppdrag”, målning av Jonatan Pihlgren, 2023. (Foto: Fredrik Åkum.)

SEPARATUTSTÄLLNING. ”Jonatan Pihlgren erbjuder en blandning av skräck och humor. Drömska tillstånd där distansen mellan verklighet och inbillning är hårfin,” skriver Henrik Schedin som sett konstnärens separatutställning på Göteborgs konsthall.

Vargtimme
Jonatan Pihlgren
Göteborgs konsthall
Utställningen pågår t o m den 15 september 2024

Jonatan Pihlgrens utställning på Göteborgs konsthall är omfattande. Det expressionistiska måleriet är händelserikt och besökaren får mycket att smälta på väg därifrån. Vissa målningar får mig att tänka på Emir Kusturicas filmer, där mustiga karaktärer lever i ett gränsland mellan fantasi och verklighet.

Utställningen har fått namnet ”Vargtimme”, efter Ingmar Bergmans film ”Vargtimmen” från 1968. Utställningskatalogen refererar till förtexten till filmen som beskriver vargtimmen; som stadiet om natten där drömmar och ångest är som starkast, men också en tid då många sover som djupast och flest barn föds. En stund då starka känslor kommer över en, lugn, ångest eller glädje.

I den första och största salen finns målningar som främst utspelar sig i dagsljus och inte i den nattliga vargtimmen. Livet pågår för fullt, dock i en skev vardagsrealism. Det är till synes vanliga lägenheter som avbildas, men med magiska inslag.

Omfattande detaljrikedom

De stora målningarna tar sin tid att betrakta, i och med detaljrikedomen, och de innehåller mycket att upptäcka. Återkommande är en riddargestalt iklädd en rustning av konservburkar. Vardagen gör sig påmind i hjältemodet då han tar sig an vardagens slit och vedermödor.

“Heligt uppdrag”, Jonatan Pihlgren, 2023. (Foto: Fredrik Åkum.)

I målningen Heligt uppdrag står riddaren lugn, men en gestalt kliver ut ur en dörr som riddaren är bortvänd från. Det som kan rubba ordningen tycks lura bakom varje dörr.

Målningarna innehåller ofta något vilt, okontrollerat och djuriskt, vilket avspeglar sig i de snabba penseldragen. Det vilda uttrycks i stämningar eller genom motiven.

Vanställda och oroliga ansikten

“Två generationer”, Jonatan Pihlgren, 2024. (Foto Hendrik Zeitler.)

Det är vanställda och oroliga ansikten men också vilt i bokstavlig bemärkelse då många djur får vara motiv. Hundar, rådjur, en fladdermus och en avsvimmad enhörning.

Vid sidan av dessa porträtt på det obehagliga och skeva finns också ömma porträtt av konstnärens familj. Kontrasten är påtaglig men också hemtam. Livet är ofta både skört och skrämmande samtidigt som det är tryggt och fint.

Utställningens inre rum är dovare och besökaren kliver bokstavligt talat längre och längre in i Vargtimmen. I en av de dova salarna finns en samling grovhuggna träskulpturer, Förvandlingar, som får en att tänka på artefakter från en svunnen tid. Vilket förstärker det suggestiva och det vilda eller arkaiska.

I denna sal finns också utställningens roligaste verk Bärsärk. Den återkommande riddaren håller på att hugga ner sig själv i ett jordbrukslandskap. Ett humoristiskt anslag i bilden förstärks av den vilda blicken hos riddaren och det urspårade skeendet. Vad har hänt? Riddaren tycks ha tappat det

Drömska tillstånd

Vitsippor och havsbris, Jonatan Pihlgren, 2021. (Foto Hendrik Zeitler.)

Jonatan Pihlgren erbjuder en blandning av skräck och humor. Drömska tillstånd där distansen mellan verklighet och inbillning är hårfin. Vad är dröm och vad är verklighet i målningarna? Och spelar det någon roll vad som är vad, när det mänskliga psyket är verkligt och pågående? Oavsett om det är en intensiv dröm eller en vanlig tisdag.

HENRIK SCHEDINinfo@opulens.se
HENRIK SCHEDIN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr