Den återfunna bilden: Stannade vi…

Prosa & poesi.
Montage: Opulens. (Fotograf: Okänd)

LYRIK. Emma Eriksson Olsson skriver dikter med utgångspunkt i anonyma foton som hon finner på loppis.

Stannade vi kanske för länge kvar?
i det kalla huset
alldeles vid havet

nya somrar som kom
hindrade händerna
som rört sig för flykt

stannade vi inte länge nog?
i de mjuka orden
i vårens planer
de korta omfamningarna i köket
varsamt passerande varandra
rädda att väcka det som just
kommit till sömns

EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr