Den återfunna bilden: Kom ta min bild

Prosa & poesi.
Montage: Opulens. (Fotograf: Okänd)

LYRIK. Emma Eriksson Olsson skriver dikter med utgångspunkt i anonyma foton som hon finner på loppis.

Kom ta min bild av allt det trötta
mitt ansiktes sorgkanter
ansvarens tyngd

snälla

spara min bild av dagarna
av sårbarheten i sakerna
av kalla golv och städade rum

–  någon kommer ropa snart
kräva allt av mig

EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr