Den återfunna bilden: Du höll ett tal…

Prosa & poesi.
Montage: Opulens (Fotograf: Okänd)

LYRIK. Emma Eriksson Olsson skriver dikter med utgångspunkt i anonyma foton som hon finner på loppis.

Du höll ett tal och jag tänkte på livet bakom livet
den del av era ansikten som doldes av skugga

mitt tomma skratt mellan huskropp och himmel
lika kvardröjande som någons sista ord

EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr