Vi stoppar statens sju dödssynder

Debatt/Samhälle.
Foto: Jana Eriksson

UPPROR. “Vi kommer att fortsätta störa Vattenfalls verksamhet till dess att företaget lovar att efterleva beslutet från folkets årsstämma och prioritera vår långsiktiga överlevnad framför kortsiktig avkastning,” skriver Samuel Jarrick, från Extinction Rebellion Stockholm som imorse utförde en blockad mot Vattenfalls huvudkontor.

 

 

Debattsugen? Skicka bidrag till debatt@opulens.se

Enligt vissa del klimatforskare finns fortfarande en minimal chans att hålla jordens temperaturökning under 1,5-grader och undvika en skenande katastrof. Ska det bli möjligt behöver statliga företag som Vattenfall gå före och omedelbart fasa ut kolförbränningen. Nu ser Extinction Rebellion till att staten följer Parisavtalet och prioriterar vår överlevnad.

Extinction Rebellion i Uppsala genomförde den 16 januari  en uppmärksammad blockad av lastbilsleveranser med kol till värmeverket i Uppsala. Under åtta dagar skulle 9 000 ton kol brännas trots tidigare löfte om utfasning.

Idag genomför Extinction Rebellion i Stockholm en uppföljning av Uppsala-aktionen och för upp frågan om Vattenfalls totala kolanvändning på riksnivå. Vattenfall ägs till 100 procent av svenska staten. Efter försäljningen av brunkolsverksamheten i Tyskland blev det knäpptyst i medierna om Vattenfall, trots att de fortfarande har sju kolkraftverk kvar i full drift. Ett av dem — Moorburg — färdigställdes dessutom under den förra rödgröna regeringen.

Kolkraftverken — statens sju dödssynder — släpper tillsammans ut 16 miljoner ton koldioxid! Det motsvarar ungefär en fjärdedel av Sveriges samlade utsläpp. Vattenfall planerar att fasa ut kolet 2050. En så långsam färdplan har inget stöd i vetenskapen, särskilt om varje land ska ta sitt rättvisa klimatansvar för ett 1,5-gradersmål. Då behöver kolet försvinna omedelbart.

Vattenfalls kolförbränning är ett tydligt exempel på att det är omöjligt att hejda den pågående massutrotningen och klimatkollapsen inom nuvarande system. Trots att företaget är statligt prioriterar det affärsmässighet och avkastning före vår gemensamma överlevnad.

All makt utgår från folket i Sverige. Folket äger Vattenfall. När Vattenfall överträder folkets grundläggande rätt till liv, visar det att vår demokratiska ordning har brustit, och därför behöver nu folket gripa in. Som ägare till företaget kommer nu folket — symboliserat av en legitim men olydig årsstämma framför ingången — att fatta beslut om en omedelbar utfasning av Vattenfalls kol i Tyskland.

Vi kommer att fortsätta störa Vattenfalls verksamhet till dess att företaget lovar att efterleva beslutet från folkets årsstämma och prioritera vår långsiktiga överlevnad framför kortsiktig avkastning.

Aktionen är en påminnelse till Sveriges politiker att vi fredligt kommer att revoltera mot alla beslut som negligerar det akuta planetära krisläget. Planeten är i kris. Extinction Rebellion är ett svar på krisen.

SAMUEL JARRICK
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr