Vi måste få en rättvisare idrottsrörelse

Debatt/Samhälle
Foto: Pxhere

RESURSHAVERI. Varför subventionerar staten fotbollsmatcher med hundratusentals kronor för att arrangörerna inte vill hyra in utbildad personal? Efter Sveriges bästa kvinnliga OS genom tiderna är det dags att fundera kring jämställdhet och resursfördelning, skriver James Brocka.

I ett rättvist samhälle ska alla ungdomar ges chansen att välja en motiverande fritidssysselsättning. Oavsett kön och intressen ska det beredas resurser för att inspirera fler att vara fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet stärker kroppen och den mentala styrkan. Idrott och föreningsliv stärker sociala band och skapar förutsättningar för framtida viktiga nätverk, både sociala och affärsmässiga. I ett fungerande rättvist system fördelas resurserna på ett sätt som gagnar både nya och äldre idrottsgrenar.

Flickor och pojkar ska inte behöva förlita sig på föräldrarnas ekonomi för att kunna utöva en idrott. Föreningslivet erbjuder en neutral plats för enskilda medborgare att knyta nätverk och ger en exponentiell effekt då man även kan mäta sina resultat i tävlingssammanhang.

Prenumerera på Opulens nyhetsbrev gratis!

 

 

Att utöva en idrott minskar utanförskapet, stärker känslan av samarbete samt höjer prestationsförmågan och motivationen. Idrott ger möjlighet till samvaro med andra och skapar tillväxt både i det lilla samhället och i storstaden. Idrott skapar glädje och en känsla av samhörighet, både lokalt och på internationell nivå, oavsett placering i tävlingar. Idrott uppmuntrar mentorskap och mental utveckling, både hos utövaren och hos tränaren och eventuella supportfunktioner. Idrott minskar risken för att man inte känner sig delaktig och faller för frestelsen att fånga uppmärksamhet genom negativt beteende.

Samhällets resurser för idrottsutövande bör inte minst läggas på Sveriges ungdomar, förslagsvis dem mellan 10 och 15 år, för att motivera dem att engagera sig på olika plan i sin utbildning. Samhällsresurserna ska däremot inte avsättas åt huliganism på Sveriges fotbollsarenor. I Sverige råder fri företagsamhet. Varför subventionerar staten fotbollsmatcher med hundratusentals kronor årligen för att arrangörerna inte vill hyra in utbildad personal för bevakningsuppdrag?

Fotbollsmatcher är inte ett SOS-samtal, utan ett event som vilket som helst. Sverige har bra företag som erbjuder bevakningstjänster och som är fullt kapabla att tillkalla polis om situationen mot förmodan skulle kräva detta.

Ge Sveriges ungdomar mer idrott! Öronmärk de miljoner som årligen slösas bort på polisbevakade fotbollsmatcher i vårt land. Investera i idrotter som drar till sig både pojkar och flickor och som kan bidra till att sätta Sverige på kartan i andra sammanhang än fotbollsrelaterade slagsmål.

JAMES BROCKA

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt