Turkiet i historisk belysning

Samhälle.
Istanbul. Bild: Pixabay.com Modifierad av Opulens.

RESEBREV. När man vistas i Istanbul återkommer man ständigt även till slaget vid Sakaria på hösten 1921, då Mustafa Kemal Atatürk besegrade den av Västeuropa stödda grekiska armén. Detta slag nämns inte i våra historieböcker men i denna del av världen beskrivs som avgörande, skriver Anders Kjellström i en betraktelse från ett besök i Turkiet.

 

 

I Turkiet är historien alltid närvarande och styr medborgarnas och samhällets syn på samtiden. Det närvarande ses alltid i relation till det förgångna och ett antal historiska årtal definierar synen på samtiden. Utan en förståelse av dessa avgörande vändpunkter blir den samtida verkligheten fullständigt obegriplig.

ANDERS KJELLSTRÖM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Samhälle

USA-2021

Ett USA i sönderfall

ESSENTIALISM. ”När essentialistiskt, platonskt tänkande gör sig gällande på samhällsarenan vittnar det inte
0 0kr