Mänskliga rättigheter är grunden för demokrati

Debatt/Samhälle

DEBATT. Anders Hermansson svarar Per- Erik Ebbeståhl och Torbjörn Jerlerup angående hans artikel om projekten Safe Space, Våra liv samt Islamakademin.

Svar till Per-Erik Ebbeståhl: Du skriver att Islamakademin tillsammans med andra religiösa församlingar, gör ett viktigt arbete för ett socialt hållbart och tryggt Malmö. Jag kan endast svara för min artikel om Islamakademin och dess medverkan i projekten Våra liv samt Safe Space.

Projektet Våra liv beviljades 14,5 miljoner kronor i stöd från Arvsfonden. I den redovisning av Våra liv som finns hos Arvsfonden är resultatet magert.

  • En person valde att inte åka iväg för att strida (mot religiös extremism) efter att ha fått hjälp av projektet innan det startade.
  • Ytterligare tre personer  har visat ”radikala idéer och tendenser”. De personerna fick hjälp av Kriminalvårdens program, står det i redovisningen till Arvsfonden.

Alltså, den enda extremist Våra liv lyckades finna är en person som vill strida mot religiösa extremister. Är det vad Per-Erik kallar att göra ett gott arbete för ett socialt hållbart Malmö?

Per- Erik säger att jag har kontaktat staden vid flera tillfällen för att få kommentarer. Det stämmer. Projekten väckte min nyfikenhet, men hur kan det vara ett problem att ansvariga på Malmö stad tillåts kommentera min artikel?

Du säger att jag inte är nöjd med svaren. Det stämmer inte, jag tycker det är bra att Malmö stad har kommenterat artiklarna, men jag har naturligtvis inte några åsikter om era svar. Dock har Opulens valt att gå Malmö stad till viljes genom att inte kalla Islamakademin för salafister, i rubriken till min artikel.

Ebbeståhl säger att jag gjort egna tolkningar av citaten. Det stämmer att jag och Per-Erik tolkar artiklarna samt poddföreläsningen på skilda vis. Så brukar det fungera när makten granskas. Här finns länkar till samtliga artiklar och poddföreläsningen, så att läsarna kan bilda sin egen uppfattning.

Per- Erik påstår att jag lagt ansvaret för andra individers eller organisationers åsikter på Barakat och Islamakademin. Det stämmer inte. Jag har skrivit att de numera borttagna artiklarna återfinns på webbplatser där Salahuddin Barakat är medarbetare.

När det gäller de två borttagna artiklarna, har jag aldrig påstått att det är Islamakademins åsikter. Jag har bett om kommentarer från Barakat och Malmö stad och svaren har skilt sig åt.

  • Artiklarna ingick i en vetenskaplig diskussion huruvida homosexuella handlingar uppfyller sexualitetens biologiska och av naturens fördelade funktion av fortplantning, Islamakademin väljer att lyfta fram relevanta röster för att nyansera den allmänna diskursen, svarade Barakat förra året.
  • Artiklarna publicerades troligen på efterfrågan av någon medlem, då de diskuterade något som många idag ser som ett problem, att allt fler familjer splittras upp. Dock tar Islamakademin endast ansvar för artiklar som är skrivna av deras representanter, svarade Barakat i år.
  • Artiklarna kan publiceras i syfte att ge andra perspektiv och nyansera frågor och diskurser.  Disclaimern säger att de endast tar fullt ansvar för artiklar som är författade av Islamakademins representanter, svarade Per- Erik Ebbeståhl nyligen.

Inför denna svarsartikel har jag återigen gått igenom de ”kontroversiella artiklarna” och gjort en sammanfattning. Jag håller inte med Barakat och Ebbeståhl om att artiklarna ger andra perspektiv eller nyanser. Artiklarna innehåller endast en nyans, grova förolämpningar och kränkande åsikter mot homosexuella personer.

Artikelförfattaren skriver att det största hotet mot den traditionella familjebildningen är de högröstade homosexuella och diskuterar sedan dess orsak och dragning till städer.

  • Det sägs att försöksråttor förblir stabilt heterosexuella tills de störs av starkt ljus, höga ljud och överdriven trängsel, skriver författaren.
  • Oavsett vilken åsikt man håller i denna diskussion, så är artikelförfattaren tydlig med att ingen av de olika teorierna kring homosexualitet är vetenskapligt bevisade, svarade Salahuddin Barakat.

Svar till Torbjörn Jerlerup: Torbjörn anklagar mig för att inte publicera svaren från Salahuddin Barakat. Här far Jerlerup med grov osanning. Läs artiklarna och svaren från Malmö stad.

Torbjörn kan ju omöjligen veta vilken mailkonversation jag har haft med Barakat och Malmö stad. Jerlerup påstår att jag är okunnig i religion och religiös extremism. Artikeln behandlar inte religion utan Islamakademins åsikter kopplade till stadens och skolans värdegrund.

Torbjörns genmäle är fyllt av åsikter kring andra religiösa grupper. Därför blir svaret kort. Det vore oetiskt av mig att sprida åsikter om andra församlingar utan låta dem kommentera innehållet.

Min artikel är inte ett förslag på vilka organisationer Malmö stad ska samarbeta med. Jag ställer frågan vad Malmö anser om Islamakademins åsikter i förbindelse med stadens värde grund.

Barakats debattartikel om Yasri Khan och Mehmet Kaplan visar på en syn där samtliga dagens politiker framställs som apokalypsens ryttare. ”Vi ser med bestörtning på den utveckling som det politiska ledarskapet styr Sverige mot”, avslutar Salahuddin Barakat debattartikeln.

Jerlerup hänvisar till Islamakademins värdegrund när han anser att Barakat är emot homofobi. Min motfråga blir då: Varför publicerar Islamakademin enbart artiklar som kritiserar homosexualitet?

I de nyligen borttagna artiklarna står det att skrikande fanatiker till homosexuellt umgänge är de bittraste fienderna till fitra. Det som är i strid mot fitra, är i strid mot Gud och bör återspeglas i lagstiftningen.

Anders Hermansson

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt