Vår tids överhetspopulism

Krönikor.
(Montage: Opulens.)

MOSKVAS VREDE. “Rädsla gäller idag. Unga beslutsfattare är rädda om sina positioner. Äldre vill få ett hyfsat eftermäle”, skriver Anders Björnsson apropå att Sverige nu rusar mot Nato-medlemskap utan tid för eftertanke.

Alla ordnar in sig. Det är inte ägnat att förvåna. Den politico-intellektuella klassen tar åter sitt ansvar – för att inte bli åsidosatt, när en nyordning inträder. Till och med Jonas Gardell ansluter sig nu till svensk Nato-anslutning. Vi väntar bara på Greta Thunberg.

Det är litet av en fars detta. Den beprövade läran om demokratins sega strukturer, tesen om den tålamodsprövande överläggningen som folkstyrets ädla konst har inte längre några auktoritativa försvarare – inga som vågar. Överhetspopulism gäller. Eller är det rentav en revolutionär situation som har uppstått?

Då bryts ju alla konventioner och ofta också all anständighet. Man tvingas skjuta först och fråga sedan.

Det sägs till exempel, att vi inte kan folkomrösta om svenskt Nato-medlemskap, därför att Ryssland skulle kunna intervenera och desinformera under en kampanj. Det gäller naturligtvis alla frågor, som kan föranleda Moskvas vrede. Men det får inte vara anledning att inställa konstitutionella processer. Vi befinner oss veterligen inte i krig. Ett riksdagsval är i annalkande.

Folkomröstningarna 1994 om EU-anslutning regisserades för att tämja folkopinioner. Först Österrikes, sedan Finlands, därefter Sveriges, i fallande tids- och röstordning. Endast i Norge misslyckades uträkningen.

Det sägs också, att vi – svenska folket – inte har något val. Det är Putin som väljer åt oss. Varför måste vi då välja att lita på våra ledare? Och varför får vi inte vägra? Här tas beslut under pistolhot.

Opulens Global

Du har väl inte missat Opulens Global?

Och så sägs det, att Sverige måste göra som Finland gör. Varför det? Finland har inte alltid gjort som Sverige gör. Finland allierade sig med Hitler.

Buskisargumentation alltså. Nu säger man således, att vi är tryggare i en allians än utanför. Men Sveriges antifranska allians mot Napoleon blev ju en nationell katastrof. Det samma hade förstås gällt, om vi varit i allians med Tyskland mot Ryssland 1914.

Det historiska perspektivet är extremt kortsiktigt i nuvarande opinionsklimat. Visst: Nato har överlevt under 73 år. Men östromerska riket existerade i över 1 000 år och tyskromerska riket nästan lika länge, om man går tillbaka till Karl den store. Det var inte alltid lyckliga tider, men fred kunde råda.

Rädsla gäller idag. Unga beslutsfattare är rädda om sina positioner. Äldre vill få ett hyfsat eftermäle. Kanske har de felat tidigare. Men nu måste allt bli rätt!

Över Kungsporten till fästningen Sveaborg utanför Helsingfors är det inristat: ”Eftervärld stå här på egen botn och lita icke på Främmande hielp.” Slipa bort!

ANDERS BJÖRNSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

0 0kr