Privilegiesnacket står i vägen för jämlikhet

Krönikor.
Collage: C Altgård / Opulens.

IDENTITETSPOLITIK. “Vi ser aldrig de andra om vi bara ska titta på några identitetskopplade privilegier vi ständigt förutsätts ha. Vi ser aldrig sammanhangen om de där fördelarna sägs vara universella”, skriver Nathan Hamelberg.

 

Kan vi börja checka våra förutsättningar? Eller, hitta alternativ till att ständigt tala om privilegier i politik? Ett privilegium betyder ordagrant en exklusiv rättighet som ges till en viss person eller grupp av staten eller annat organ som kan utdela ett sådant. I den politiska debatten används det till vardags på ett sätt som jag ofta uppfattar som kontraproduktivt. Om syftet är att bidra till mer jämlikhet så tror jag det sättet att tala ibland riskerar att människor vänder sig mot ökad jämlikhet snarare än tvärtom.

NATHAN HAMELBERG
nathan.hamelberg@opulens.se

Nathan Hamelberg är skribent med förflutet som krönikör på Arbetaren, Fria Tidningar och ETC såväl som essäist på Ottar, Kom Ut!, Tecknaren, Fronesis och Ord & Bild. Till vardags verksam med våldsförebyggande arbete i Stockholm.

Det senaste från Krönikor

0 0kr