Porrens verkliga offer glöms bort

Krönikor.
Amra Bajric skriver i dagens krönika om vilka som är porrens verkliga offer. (Montage: Opulens. Bakgrundsbild: Pixabay.com)

NY RAPPORT. “Det betyder inte att porren helt plötsligt är oskadlig för unga men att den alarmistiska stämningen som råder i debatten idag kanske inte är helt befogad”, skriver Amra Bajric som menar att vi bör fokusera på de verkligt utsatta, kvinnorna och barnen i porrbranschen.

Rat Park (råttparken) var en serie av studier som utfördes på labbråttor. Studierna slog hål på många myter kring drogberoende. Mellan 1978 och 1981 visade den kanadensiske psykologen Bruce K Alexander och hans team att droger visserligen var beroendeframkallande men att ens omgivning mer än drogen själv avgjorde hur svårt ens beroende blev.

Framför allt drogs paralleller till mänskligt narkotikaberoende och vem som var mer benägen att fastna i det. Tidigare studier gick ut på att råttan fick välja mellan två behållare, en med näring och en med morfin. Råttan som satt ensam i en bur blev beroende av morfinet till den grad att den slutade dricka ur behållaren med näring och till slut dog. Han byggde en hel park för råttan som var 200 gånger så stor som en vanlig råttbur. I parken fanns flera andra råttor av båda könen, plats att para sig på, leka och äta. Råttan fick ett helt litet minisamhälle med sällskap och olika sorters stimulering. Alexanders hypotes var enkel. Resultaten visade råttan visserligen drack från morfinbehållaren då och då men drogen tog inte på något vis över råttans liv.

Slutsatsen som gjordes var att en person är mer benägen att utveckla ett drogberoende och fastna i det om hens socioekonomiska förhållanden är svåra. Isolering, psykisk sjukdom, fattigdom och brist på utbildning tillsammans med tillgänglighet av narkotika är riskfaktorer. Liknande faktorer verkar nu visat sig gälla porrkonsumtion.

Ibland är vissa sanningar så pass vedertagna att vi glömmer bort att alla sanningar mår bra av att ifrågasättas och testas då och då. Debatten om porrens påverkan på barn och unga innehåller en rad sanningar som nu ifrågasätts. Tyvärr är det så att varken unga med osund syn på sex och samlevnad eller kvinnor och barn som råkar illa ut i porrindustrin får stå i fokus för debatten. Länge har det varit självklart att porrkonsumtion i tidig ålder kan leda till porrberoende, imitation av skadliga sexuella praktiker i ung ålder. Vida känt har det varit att mycket porrtittande leder till svårigheter att tända på ”vanligt sex” och problem att utveckla och behålla djupare känslomässiga relationer med en partner.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

Välj om du vill ha nyhetsbrevet sex dagar i veckan eller på måndagar.
Anmäl dig

Barnombudsmannen har nyligen publicerat en kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga. Kartläggningen visar bland annat att antalet unga som tittar på porr idag är färre än för 17 år sedan men allt fler tittar ofta. Unga tycker över lag att porr förmedlar könsstereotypa bilder av relationer och sex men samtidigt växer den mindre grupp som tittar mycket på porr. Den gruppen består främst av killar som lider av psykisk ohälsa. Rapporten slår även fast att det inte finns något samband mellan porrkonsumtion och risken att begå sexuella övergrepp. Övertygelsen om att unga imiterar våldsporr och därmed begår övergrepp verkar nu utmanas. Isolering, psykisk ohälsa, svår hemmiljö tillsammans med porrens enorma tillgänglighet leder till att en grupp kommer utveckla ett ohälsosamt beteende kring det.

Slutsatsen är dock inte att porr i sig är ofarligt eller bör ursäktas. Det är oavsett en hemskt exploaterande och nedbrytande bransch att befinna sig i som kvinna. Däremot så finns det något hoppingivande i BO:s rapport och det är att porrens inverkan inte verkar ha förödande negativ inverkan på unga så som vi hittills antagit. Rapporten visar att unga porrkonsumenter kan skilja mellan det som skildras i porren och verkliga sexuella relationer och praktiker. En stor anledning till det tros vara att unga idag är uppvuxna med internet och därmed har en inbyggd skepsis och vana kring dess användning.

Det betyder inte att porren helt plötsligt är oskadlig för unga, men att den alarmistiska stämningen som råder i debatten idag kanske inte är helt befogad. Nu kan vi kanske äntligen fokusera på de verkligt utsatta: barnen och kvinnorna som befinner sig i branschen, som våldtas, skadas, säljs och utnyttjas för andras högst tillfälliga njutning.

AMRA BAJRIC
amra.bajric@opulens.se

Amra Bajric är frilansskribent med fokus på frågor inom feminism, litteratur och antirasism. Arbetar även som kommunikatör och har ett stort medialt projekt på G som lanseras i början av juni 2021.

Det senaste från Krönikor

0 0kr