Julius Caesar räddade mig från samtiden

Krönikor.
I dagens krönika tar Lars Anders Johansson upp vikten av klassisk bildning. (Montage: Opulens. Bakgrundsbild: “Tusculum-porträttet”, en avbildning av Caesar, utförd under hans livstid. Arkeologiska museet i Turin, Italien. Bildkälla: Wikipedia / Foto: Ángel M. Felicísimo.)

SKOLNING. “Genom en gedigen kunskapsgrund skapar sig individen bättre förutsättningar och en större frihet.” Lars Anders Johansson är kritisk till dagens låga status för den klassiska bildningen vilken bland annat är en följd av politikens prioriteringar.

Jag kan ännu minnas känslan av historiens vingslag när jag hittade det gulnade exemplaret av Julius Caesars Kriget i Gallien på stadsbiblioteket i Gävle. Det var då, under högstadieåren, som jag började forma något som liknade ett klassiskt bildningsideal, men det förstod jag inte förrän långt senare.

LARS ANDERS JOHANSSON
larsanders.johansson@opulens.se

Det senaste från Krönikor

0 0kr