Förenklat om en av vår tids ödesfrågor

Debatt/Samhälle.
Torbjörn Tännsjö, en av undertecknarna av debattartikeln i DN. Foto: Wikimedia Commons

SKYTTEGRAVSKRIG. “De som kommit fram till något annat än forskarna i flyktingfrågan är främmande, obegripliga, farliga, omoraliska.” Patrik Stigsson är kritisk till de sju etikforskare som i lördags skrev om den svenska politikens förlorade moraliska kompass i Dagens Nyheter.

Debattsugen? Skicka bidrag till debatt@opulens.se.

På DN Debatt den 19 maj läxar svenska etikforskare upp både väljare och politiska partier. Inlägget, som närmast för tankarna till religiös förkunnelse, har rubriken ”Svensk politik har förlorat sin moraliska kompass”. Med hjälp av en lång rad onyanserade känsloargument skuldbelägger man de som i flyktingfrågan dragit andra slutsatser än forskarna själva. Frågans komplexitet berörs inte med ett ord.

I dag upplever många väljare sannolikt ett stort behov av vägledning, kloka tankar och innovativa perspektiv när det gäller att härifrån och framåt hitta bästa sättet att hjälpa människor på flykt, och i förlängningen skapa en värld där alla garanteras ett värdigt liv utan nöd och fattigdom. Det vi kanske mer än något annat behöver hjälp med är hur vi ska ta oss ur den förlamande polarisering och oförsonlighet som vidlåder flyktingfrågan.

Etikforskarna hade mer än gärna med sin samlade klokskap fått hjälpa oss med detta. De hade kunnat få visa hur samtalet kan fördjupas, hur de båda polerna respektfullt kan närma sig varandra, hur motsättningarna kan överbryggas, hur dialog kan skapa förutsättningar för en demokratiskt förankrad lösning.

I stället gör man tvärtom. Djupt nedgrävda i en av skyttegravarna brassar man på med tyngsta möjliga ideologiska skuldartilleri. Resonemanget man för är en spegelbild av den främlingsfientlighet man vänder sig emot. De som kommit fram till något annat än forskarna i flyktingfrågan är främmande, obegripliga, farliga, omoraliska. Ett hot mot demokratin.

Forskarna frågar: ”Vill ni ha ett samhälle som präglas av öppenhet och solidaritet – eller ska vi låta främlingsfientligheten ta över?” Det är alltså genom en sådan förenklad, antingen–eller-bild man närmar sig en av vår tids ödesfrågor.

Resultatet av etikforskarnas inspel är helt och hållet förutsägbart. De som inte delar deras syn kommer inte att rubbas en tum. De som delar den kommer att ge dem stående ovationer. Polariseringen befästs ytterligare och skyttegravskriget fortsätter.

PATRIK STIGSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr