Nej, ironi är inte den feges vapen

Debatt.
Montage: Opulens.

CORONA. “När man gång på gång påpekar att Astra är bra, klingar det falskt i mina öron, eftersom det helt enkelt finns bättre vacciner”. Elena Dahl svarar Pär Axelsson som var kritisk till hennes satir med udden riktad mot hur de äldre behandlats under pandemin.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Hej Pär och tack för din artikel!

Först några rader om mej själv i vaccinfrågan, så att det inte råder några tvivel om min inställning.

Jag tog min andra Astra Zeneca-spruta i förrgår, trots min, som du säkert noterade, skeptiska attityd till just detta vaccin. Orsak? Avsaknad av alternativ för min åldersgrupp (född 1947). Astra fasas ut i Sverige, tillgången till mRNA-vacciner, som för närvarande anses god, gäller inte min grupp. Trots försök (frågor till vårdcentralen, vaccinationscentra med flera), misslyckades jag (detta gäller april månad), med att ställa mej i kö för överblivna doser av mRNA-vaccin som jag, i likhet med många, uppfattar som ett betydligt mer säkert, och framför allt, betydligt effektivare alternativ. Jag är inte ensam om det.

När man gång på gång påpekar att Astra är bra, klingar det falskt i mina öron, eftersom det helt enkelt finns bättre vacciner. Man jämför inte, man slår fast, utan att riskera några offentliga svar (återigen tack för din reaktion, och  till Opulens för möjlighet att svara!). Man talar om ”vaccinerade” och ”ovaccinerade”, utan att skilja på vad vi vaccinerade fått för vaccin. Astras effektivitet mot symptomatisk sjukdom, orsakad av den i England, och antagligen även snart hos oss i Sverige, dominerande deltavarianten ligger kring 67%, mot Pfizers 88%. Summan: vi äldre (70+) har helt enkelt fått ett sämre vaccin, som kommer att skydda oss dåligt jämfört med andra grupper.

Samma åldersgrupp, som i början av pandemin med fog fruktade smittan till den grad att den knappt vågade vända sej till läkare eller tandläkare. Samma grupp som inte hade något gott att vänta av triagebedömningar som gjordes om man insjuknade i covid (speciellt i kombination med förhöjt blodtryck som många i gruppen har). Detta gäller början av pandemin, hur det blev sedan vet jag ingenting om då man slutade skriva om triageprinciperna.

Ditt påstående om att Astras biverkningar är ovanliga stämmer inte helt och hållet. Astra har, enligt vad vi vet, ett par allvarliga biverkningar som turligt nog är ovanliga. Men det finns tyvärr även minst en vanlig biverkning, listad av Läkemedelsverket – trombocytopeni, minskat antal blodplättar (utan koppling till stroke). I dag vet folk knappt att den förekommer i samband med Astra, eftersom tidningar inte skriver om den. Bara en specialist kan svara på frågan på hur farlig denna biverkning är – särskilt om den drabbade även tar blodförtunnade medel (som många äldre gör).

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

Välj om du vill ha nyhetsbrevet sex dagar i veckan eller på måndagar.
Anmäl dig

Du har väckt fråga om alternativ till att använda Astra. Svaret är att tillgången till Pfizer är god i dag. Alternativ till vaccineringen som sådan finns inte (känner dock några äldre som än i dag kämpar för att få mRNA i stället för Astra, bland dem en man med MGUS). Intressant att man kan bli hopkopplad med vaccinmotståndare för att man är emot Astra. Det har jag inte väntat mej. Men folk har blivit kallade för ”amatörepidemiologer” så fort de sagt ett ord om till exempel ansiktsskydd, bara som exempel. Så jag tar det med jämnmod.

Jag vet numera hur man lever i skräck i sitt eget land, Sverige. Hur man gömmer sej för folk, undviker möten i dåligt ventilerade trapphus, springer över gatan när stora grupper människor närmar sej, tvättar för hand eftersom man inte vågar sej till tvättstugan, hur man tar några steg tillbaka för att på ett säkert avstånd svara på varför man har på sej munskydd (tog en promenad med en cancersjuk väninna utomhus och blev stoppad av ett par). Jag vet hur det är att möta vårdanställda som inte bär munskydd, innan detta blivit obligatoriskt. Brottet: man är 70+. Det gör inte saken bättre att jag, i likhet med dej, Pär, känner människor som avlidit. En dag i april publicerade DN bilder på avlidna. En god vän, en före detta chef, 77 år såg mej i ögonen. Tyvärr är det inte bara han – yngre och äldre bekanta, har avlidit i covid, eller drabbats av bestående skador.

Slutligen en fråga. Du och jag har dragit i gång en debatt om Astravaccinet och ålderismen. Jag måste ändå fråga dej, vad har Sputnik och Sinovac med det att göra, då de inte utgör några alternativ för oss? Vi har tre vacciner som är aktuella i Sverige i dag. I samma veva föreslår jag att vi inte anklagar varandra för att använda samma metoder som Qanon eller andra extrema rörelser. Är vi överens?

PS. Glömde ironin! Satiren använder sej ofta av ironi. Nej, det är inte den feges vapen. Minns Charlie Hebdo. DS.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
ELENA DAHL
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr