Ironi är den feges vapen

Debatt.
Montage: Opulens. (Grundbild: Pixabay.com)

CORONA. “Dahl tycks rikta sin anti-vax-svada mot vaccinering i allmänhet, mot Astras i synnerhet och hon antyder att de elaka styrande försöker lura på oss vaccin”. Pär Axelsson är starkt kritisk mot Elena Dahls text på Opulens satiravdelning Underskruvat i torsdags.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Elena Dahls krönika i Opulens avdelning Underskruvat med rubriken “Mot stjärnorna genom svårigheter” är tänkt att vara rolig och tankeväckande. Den är tankeväckande då den väcker många tankar om skribenten, färre än ämnet i sig. Rolig är den inte. Den är djupt allvarlig, skämten upprepas och klingar falskt och den är farlig och omdömeslös.

Drapan bär alla tydliga kriterier från ett inlägg från en anti-vaxxare och från konspirationsteoretiker. Kännetecknen för sådana texter är två: Inga som helst konkreta eller kontrollerbara fakta presenteras. Och inga som helst alternativ till samhällets behandling av frågan presenteras.

Konspirationsteoretikers agenda är en annan. Att så misstro mot allt som kan betecknas som vedertagna sanningar. När tillräckligt många blivit osäkra och frågande kan en ny världsbild presenteras, typ Qanon. Jag påstår inte Elena Dahl är del av denna rörelse, pekar bara på metoden som används.

Att Dahl väljer sarkasm och ironin är också typiskt. I rätta händer är det kraftfulla vapen. Men det är också den feges vapen. För genom att skruva till och skämta är det möjligt att gömma sig bakom en ridå av något som, åtminstone skribenten, uppfattar som lustigt. De viktiga slutsatserna av texten överlåts till läsaren. Och avslöjas förtäckta påståenden som orimliga är försvaret lätt: “Men jag bara skämtade…”

Dahl tycks rikta sin anti-vax-svada mot vaccinering i allmänhet, mot Astra Zenicas i synnerhet och hon antyder att de elaka styrande försöker lura på oss vaccin. Låt oss se på fakta.

Ja, fler biverkningar har rapporterats av Astras vaccin. Fler än hos Pfizer och Moderna. Ryska Sputnik är uppbyggt på samma sätt som Astra och har förmodligen samma biverkningar som Astra, men viljan från ryska myndigheter att rapportera brister är förmodligen mycket nära noll.

Astras biverkningar antas inte bero på vaccinet självt, utan är en känd följd av covid-19. De som tillfrisknat från denna sjukdom får i viss grad just de problem som Astras vaccin ger. Logiskt, för vaccinets hela idé är ju att sjukdomen ges i en försvagad och hanterbar form för att ett immunförsvar ska byggas upp. Vissa besvär som upptäckts med Astras har rapporterats för Pfizers och Modernas, men i lägre grad. Varför denna skillnad finns är obekant.

Alla mediciner ger biverkningar. Ur ett folkhälsoperspektiv är Alvedon oändligt mycket farligare än vaccin mot Covid-19. Givet de miljontals doser Astra som getts är riskerna att bli sjuk försumbara, på gränsen till obefintliga. Mängden död och lidande som vaccinet förhindrat är oändligt mycket större.

Ingen av dem skulle skratta åt Dahls lustigheter.

Det värsta med Dahls text är just bristen på andra utvägar. Ingenstans pekar hon ut ett enda alternativ för den som blivit skrämd av hennes sarkasmer och ironier, vars enda syfte är att skapa oro och ångest. Annat än att strunta i att ta vaccinet. Och ha ångest för det. Och kanske bli sjuk eller sprida sjukdomen. Och kanske dö på ett vidrigt sätt. På ett överbelastat sjukhus.

Jag har vänner som hamnat på IVA med covid-19 och överlevt. Jag har vänner som hamnat på sjukhus med covid -19, sluppit IVA och överlevt. Ingen av dem skulle skratta åt Dahls lustigheter.

Jag har en vän som inte fick komma in på IVA för att hon var för sjuk och bortom räddning. Hon dog tre dagar senare ensam efter att långsamt kvävts ihjäl. Om hon finns i någon himmel skrattar hon nog inte heller.

Så Elena, efter din text på Underskruvat har vi som läser Opulens nog rätt att kräva en sak: Kliv ut från ditt skydd bakom sarkasmer och ironier. Berätta vad du vill uppnå med din krönika och hur dina alternativ till vaccinering ser ut. Vågar du det?

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
PÄR AXELSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

Illustration: Opulens.

Akademin och cancelkulturen

KONTROVERSIELLT. “Cancelkulturen är ett hot mot yttrandefriheten.” Magnus Gustafson, doktorand i historia
0 0kr