Frågan om Ukraina handlar om mänsklighetens framtid

Debatt.
Foto: SamuelFrancisJohnson / Pixabay.com

PACIFISM. ”Vi borde inte bli överraskade över att världen befinner sig i ett så allvarligt tillstånd med all vår militarism, våra miljöproblem, vår ohållbara befolkningssituation och vår ohållbara ekonomiska tillväxtideologi när den mänskliga kulturen och media urholkas på allt verkligt djup”, skriver Ivar Rönnbäck.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Kriget i Ukraina. Frågan som nu dominerar hela den globala medialogiken. Är det inte på sin plats att ta flera steg tillbaka och stilla sig innan man börjar kommentera alltsammans? Visst, problemen och det mänskliga lidandet hopar sig och det är bråttom att försöka hitta lösningar, men samtidigt – vilken nytta gör våra analyser utan eftertanke och kunskap om de djup som finns i bakgrunden. Kanske några redan nu börjar ana att jag avser att säga saker som ligger långt bort från mittfåran i den allmänna debatten i Ukrainafrågan, obekväma och plågsamma saker. Och det är så sant. Det är precis det jag avser att göra. Hör mig ut.

Vladimir Putin säger att möjligheten att använda kärnvapen nu finns på dagordningen. Skall vi vara överraskade av det? Jag säger, inte alls. Vi lever i en genommilitariserad värld där massförstörelsevapen varit en realitet under lång tid nu, och som tillika snarare är under spridning än under avveckling. Så, varför vill så många tro att vi kan undslippa att de till slut används. Jag säger att det är önsketänkande och inte verklighet.

Jag har länge (i princip hela mitt vuxna liv) drivit tesen att krigens och militarismens inre logik är tillväxt, för i krig och för att besegra sina motståndare måste alla sträva efter att vara den militärt starkare parten. Och här står vi nu, alldeles följdriktigt, med möjligheten att utplåna oss som art från jordens yta. Det var liksom skrivet i stjärnorna att det skulle gå så här.

Hur ser motståndet mot denna dagordning ut på planeten jorden? Jag sa att vi lever i en genommilitariserad värld, och det är väl också svaret på den fråga jag här så kort uttryckte. Nej motståndet är alltså snarare svagt än starkt, för ingen kan väl ändå säga med någon form av intellektuell trovärdighet att denna globala militära världsordning kommit till stånd utan många människors aktiva medverkan. Militärt våld är helt enkelt den medicin väldigt många är beredda att ställa sig bakom om den egna nationen utsätts för militär aggression från främmande makt.

Det sägs att i krig är det första som går förlorat är sanningen. Jag säger, att inte sällan har den gått förlorad långt innan alla krig startat. I människors sinnen, genom föräldrars, kulturens och det sociala livets alla präglingar, och i politiken och media, genom de ekonomiska och sociala krafter som verkar där. Jag vet, det låter som jag nu talar i gåtor, och på sätt och vis är även det sant. Livet är fullt av gåtor, och om många av dess gåtor går det inte att börja tala om utan att trevande tala om vad frågorna faktiskt handlar om. Och jag är med dessa ord nu på väg mot slutet av min artikel. För jag klarar inte av att säga det jag faktiskt vill säga utan att bli utförlig. Så, här och nu, vill jag endast säga det ytterst provocerande, att vi borde inte bli överraskade över att världen befinner sig i ett så allvarligt tillstånd med all vår militarism, våra miljöproblem, vår ohållbara befolkningssituation och vår ohållbara ekonomiska tillväxtideologi när den mänskliga kulturen och media urholkas på allt verkligt djup. Jag säger, att det kommer inte att gå väl för oss om vi dödar eller marginaliserar alla pacifister och filosofer. Jag säger att freden och filosofin är viktigare än de flesta tycks förstå. För nycklarna till vår överlevnad som mänsklighet ligger däri.

Frågan om Ukraina är alltså större. Tänk bortom ytan.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
IVAR RÖNNBÄCK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr