Sträng anti-homosexualitetslag i Uganda kan bli än värre

Nyheter.
Ugandas president Museveni. (Foto: Wikimedia Commons)

DÖDSSTRAFF. Uganda har en av världens strängaste lagar mot homosexualitet. Ett nytt lagförslag kan göra straffskalan än mer sträng. Landets president Yoweri Museveni har vetorätt och kan eventuellt stoppa de föreslagna straffskärpningarna. 

Vice rapporterar att Ugandas parlament har antagit en av världens strängaste anti-homosexualitetslagar, som gör det olagligt att identifiera sig som homosexuell och inför straff för vissa handlingar som innebär en skärpning av straffskalan. Denna nya lag skärper landets 2014 års anti-homosexualitetslag genom att kriminalisera tillhörighet till hbtq-rörelsen. Lagförslaget skulle, om det antas av presidenten, innebära livstids fängelse för homosexuellt umgänge och dödsstraff för alla som är bedöms ha gjort sig skyldiga till “värsta graden av homosexualitet”, ett tänjbart begrepp.

Det införs också ett femårigt fängelsestraff för “främjande av homosexualitet” medan en person som berör någon “i avsikt att begå homosexualitet” eller befinns skyldig till “brottet homosexualitet” kan få ett fängelsestraff på mellan 1o och 20 år. President Yoweri Museveni kan nu besluta att antingen skriva under det nya lagförslaget eller lägga in sitt veto. Human Rights Watch har uppmanat regeringen att förkasta lagförslaget och sagt att det “skulle bryta mot flera grundläggande rättigheter … (och) rätten till yttrandefrihet och föreningsfrihet, integritet, jämlikhet och icke-diskriminering.”

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr