Från landsorten: “Hem”

Prosa & poesi.
Foto: Emma Eriksson Olsson.

LYRIK. Emma Eriksson Olssons ”Från landsorten” är en poetisk korrespondens med utgångspunkt i en mindre skånsk tätort, med avstickare till olika platser i landskapet. Det rör sig om vardagsnära dikter i samspel med Emmas egna foton.

Hem

Jag vet! vi kommer aldrig hem igen

jag vet vi lämnar barndomens landskap bakom oss i novembers dunkla dis
och bara ibland kommer vägen tillbaka lysas upp av små gatlyktors gula sken

jag vet! vi kommer aldrig hit igen
vi fällde ned våra solstolar
stafflier och ryggarna

fast vi inte ville fälldes vi

höll i varandra
för hårt och för mjukt
för stumma vokaler för att nå ända fram

strandkål
grusväg
havsglas

allt vi lämnade bakom

Emma Eriksson Olsson
EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr