Proposition om grundlagsändring får kritik

Nyheter.
Johan Taubert, VD för TU – Medier i Sverige. (Foto: Jonas Hellsén)

YTTRANDEFRIHET. Flera partier ger avslag på delar av regeringens proposition om ändringar i lagen om tryck- och yttrandefrihet. Branschorganisationen TU kallar det en delseger för yttrandefriheten.

Regeringens proposition Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (2021/22:59) med förslag till ändringar av grundlagen innehåller punkter som bland andra Branschorganisationen TU – Medier i Sverige har ställt sig kritiska mot.

Dels föreslår propositionen att informationsdatabaser och söktjänster med personuppgifter om brottslighet ska begränsas och inte längre skyddas av grundlagen. En sådan lagändring menar TU skulle försvåra för journalister att bedriva sitt bevakningsarbete och även gå ut över medborgare, myndigheter, kommuner och företag.

– Vi har ett antal professionella aktörer som använder de här tjänsterna för att skapa journalistik och väldigt många tidningar är kunder till de här nyhetsbolagen. I förlängningen skulle det innebära att journalistiken försämras och allmänhetens rätt till information skulle begränsas, säger Johan Taubert, VD för TU.

Det andra förslaget TU opponerar sig mot avser ett avbildningsförbud på vissa skyddsobjekt, ett förbud som skulle begränsa möjligheten att insamla information från sådana platser i publiceringssyfte.

– Så som skyddslagen är formulerad är det ganska många områden som definieras som skyddsobjekt, det kan vara statsministerns bostad men även Länsstyrelseresidenset, en lokal flygplats eller tingsrätten.

Flera politiska partier, Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna, yrkar avslag mot förslaget om att begränsa informationsdatabaser och söktjänster med personuppgifter om brottslighet, vilket betyder att riksdagen saknar majoritet för grundlagsändring.

– Det är viktigt att förslaget uppmärksammades och utifrån vår bedömning blir det svårt för regeringen att gå vidare med det nu, säger Taubert.

Han framhåller att han förstår problemen som föreligger förslagen sedda ur ett integritetsperspektiv, men menar att Sverige har ett pressetiskt system som ska se till att känslig information inte leder vidare till publicering.

– Det är där grindvakten ska stå, inte redan vid ett förbud mot sådana här informationsdatabaser, avslutar han.

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr