Nytt debattprogram lyfter brännande valfrågor

Nyheter.
Fr.v. Susanna Kierkegaard , Andreas Johansson Heinö, Eva Kopito, Najma Mohamed och Karin Hübinette. (Foto: Matilda Rahm)

VALDEBATT. Den 13 januari är det premiär för debattprogrammet Idébaren på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Var fjärde torsdag under våren träffas debattörer och samhällsintresserade för att diskutera Sveriges mest brännande frågor inför valet 2022.

Idébaren

Idébarens datum: 13 januari, 10 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj och 2 juni.

Idébaren är ett samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro, Arena Idé och Höj Röstens Politikerskola.

Moderator för hela serien är frilansjournalisten och producenten Karin Hübinette.

Varje månad fram till sommaren äger Idébaren rum på restaurang Stories i Kulturhuset Stadsteatern för att diskutera några av valets viktigaste frågor enligt analysföretaget Novus undersökningar. Programmet vill vara ett forum där samhällsintresserade kan bolla idéer med folk som inte delar samma värderingar utan att stämningen blir fientlig.

– Syftet är att man ska få förnyad kunskap eller fördjupa sig kring de viktigaste frågorna i valet för att det ska vara lättare att ta ställning, och att man ska vara i ett rum där det inte bara befinner sig folk som sympatiserar med sina egna åsikter. Det är därför som vi samarbetar med så olika parter, säger Eva Kopito, redaktör för Samtal & debatt, Kulturhuset Stadsteatern.

Vid premiären den 13 januari är temat sjukvård och medverkande debattörer är Akil Awad, specialistläkare och initiativtagare till Stockholms sjukvårdsupprop, Barbro Westerholm, läkare och riksdagsledamot för Liberalerna, Fanny Nilsson, ST-läkare och debattör och Kajsa Dovstad, läkare, debattör och vikarierande programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro.

– Som läkare tycker jag att sjukvården är ett väldigt viktigt område att diskutera. Idag hävdar många att sjukvårdens problem kan lösas med ökade budgetramar eller mer personal men det är inte så enkelt. Det finns mycket man kan göra som inte handlar om att öka budgeten, och det vill jag föra fram, säger Kajsa Dovstad.

En annan viktig fråga enligt Dovstad är Sveriges rekordlånga vårdköer, som hon menar har varit ett problem både innan och efter pandemin. Även här anser Dovstad att det inte är mer pengar som är lösningen utan snarare en förändring av systemet genom att exempelvis införa vårdgaranti likt grannlandet Danmark.

Enligt vårdgarantin har patienten rätt att välja en annan vårdaktör, offentlig eller privat, om det närmsta sjukhuset inte har resurser att genomföra en operation inom trettio dagar, förklarar Dovstad.

– Då blir vårdgarantin faktiskt en garanti och inte bara en pappersprodukt, som idag.

De fyra debattörerna inleder debatten med att hålla varsitt anförande innan publiken bjuds in för frågor och resterande tid är en dialog dem emellan. Publiken och panelen kommer även att få ta ställning kring olika påståenden genom att hålla upp skyltar med olika svarsalternativ.

Dovstad hoppas på en givande diskussion och tycker det är positivt att debattörerna utgår från olika politiska utgångspunkter.

– Läkare som kår kan tycka en sak men så finns det enskilda läkare som jag och de andra som driver frågor från en politisk synvinkel. Det är bra att få en nyanserad debatt där det kommer fram att vi alla läkare bryr oss om sjukvården som verksamhet men att vi utifrån olika ideologier kan ha olika förslag på lösningar, avslutar hon.

Idébaren

Idébarens datum: 13 januari, 10 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj och 2 juni.

Idébaren är ett samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro, Arena Idé och Höj Röstens Politikerskola.

Moderator för hela serien är frilansjournalisten och producenten Karin Hübinette.

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr