Nobelprisets summa slås fast

Nyheter.
Nobelprissumman har fastställts till tio miljoner kronor för 2021. (Foto: Henrik Montogomery/TT)
NOBEL. Nobelstiftelsen har fastställt prissumman för 2021 års Nobelpris, till 10 miljoner kronor.
Summan höjdes förra året från nio miljoner till tio miljoner per priskategori. Den höjningen kvarstår alltså, vilket har möjliggjorts av de senaste årens arbete för att stärka Nobelstiftelsens ekonomi.

Marknadsvärdet på Nobelstiftelsens kapital var vid slutet av förra året nästan 5,2 miljarder kronor. Om man räknar bort stiftelsens direktägda fastigheter uppgår det så kallade placeringskapitalet till närmare 4,9 miljarder kronor. Avkastningen på det beloppet var plus 8,5 procent.

TT Nyhetsbyrån

Det senaste från Nyheter

0 0kr