Minskad risk för komplikationer vid vasektomi

Nyheter.
Foto: Nick Youngson, Creative Commons via Pix4free.org

VASEKTOMI. I en artikel publicerad av BBC rapporterar brittiska läkare att det är säkrare att genomgå vasektomi än man tidigare trott. 94 000 fall har granskats. Forskarna hoppas nu på att resultatet ska bidra till tydligare riktlinjer och råd beträffande vasektomi.

Ett läkarteam har granskat 94 000 fall. De fann att även om viss postoperativ svullnad och ömhet är vanligt förekommande så är allvarliga komplikationer extremt sällsynta. Det operativa ingreppet, som vanligtvis tar 15 minuter och utförs under lokalbedövning, har på senare tid varit föremål för ett ökat intresse.  

Forskarna uppger att en del av de risker som nämns i nuvarande informationshäften om vasektomi baseras på studier som kan härledas till 1980-talet. Därför efterlyses alltså uppdaterad information till patienterna. Forskarna hoppas att deras studie kommer att införlivas i nya riktlinjer för rådgivning angående vasektomi.

HAILEY NGO info@opulens.se

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr