LO: Gatuprotester ger inga löneökningar

Nyheter.
Neonskylt för LO, Stockholm. (Foto: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons)
Neonskylt för LO, Stockholm. (Foto: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons)

FÖRHANDLINGAR. Inflationen i Sverige är hög men LO kräver inte lika stora löneökningar som fackförbunden i länder som Finland och Tyskland. Det finns nämligen en oro för att driva på inflationen ytterligare och initiera en lönespiral

Årets förhandlingar sker under svåra omständigheter i form av stigande inflation och kraftiga prisökningar på energi och livsmedel, vilket gör detta till det mest utmanande läget sedan efterkrigstiden. Enligt SCB:s KPI var inflationen 11,7 procent i januari, vilket betyder att flera år av reallöneökningar tappats. Trots detta har LO bara krävt 4,4 procent i löneökningar för sina avtalsområden, vilket i praktiken resulterar i reallönesänkningar.

I andra europeiska länder, där inflationen är lägre, har fackförbunden ställt högre krav än LO , vilket påverkar stämningen i det svenska LO-förbundet.

– Det är klart att det gör, vi lever inte i en bubbla. Det finns de som tittar på Frankrike och undrar varför vi inte kan ta på oss gula västar och slå sönder städer och elda däck, vi har sådana strömningar, säger Torbjörn Johansson till Altinget som menar att det inte hjälper. 

LO:s avtalssekreterare, Torbjörn Johansson, konstaterade att det är historiskt svårt, och de måste hitta lösningar på situationen. Det finns nämligen en oro för att driva på inflationen ytterligare och initiera en lönespiral, vilket ligger bakom det låga kravet på 4,4 procent.

Kravet är beräknat med tanke på att det ska vara möjligt att minska gapet till löneökningarna utan att påverka inflationen. Om 4,4 procent uppnås, och inflationen går ner till målet på 2 procent, blir det en reallöneökning på 2,4 procent, vilket ökar köpkraften. Johansson tycker dock att det är orealistiskt att det kommer att ske redan nu eftersom inflationen tar fart och sprider sig.

Johansson understryker att man måste komma ihåg att Sverige haft 50-procentiga reallöneförbättringar på 20 år, och det är med tanke på de proportionerna man ska se situationen.  

– Om vi ska försöka bekämpa inflationen och behålla köpkraften måste vi äta oss sakta men säkert ikapp och ta ett par procent förbättrad köpkraft per år.

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr