Brist på samtidsdokumentation hotar museer

Nyheter.
Fyrskeppet Finngrundet framför Vasamuseet på Djurgården i Stockholm (foto: Christine Olsson/TT)

ENKÄTUNDERSÖKNING. Hur påverkas eftervärlden om en tidsepok inte dokumenteras? Det är frågan efter det att hälften av landets museichefer larmar om bristande resurser för att samla in dokumentation kring vår egen samtid, enligt en ny rapport.

Fakta: Museirapport 2022

Sveriges Museer gör varje år en enkätundersökning bland sina medlemmar. Frågorna skickades till de 209 cheferna för Sveriges Museers medlemsinstitutioner. Ett tiotal av dessa är chefer för flera museer.

98 museichefer har lämnat svar, varav elva representerar statliga museer/museimyndigheter, sjutton länsmuseer, 32 kommunala museer och 39 kategorin övriga museer.

Årets rapport visar bland annat att 21 procent av museerna har ett sämre ekonomiskt läge än året före.

61 procent rapporterar att läget är detsamma – vilket i praktiken innebär sämre, eftersom kostnaderna har ökat, skriver rapportens författare.Hur påverkas eftervärlden om en tidsepok inte dokumenteras? Det är frågan efter det att hälften av landets museichefer larmar om bristande resurser för att samla in dokumentation kring vår egen samtid, enligt en ny rapport.

Rapporten baseras på en enkät från branschorganisationen Sveriges Museer, där 98 av 209 tillfrågade museichefer svarat på frågor kring sina verksamheter – och lägesbilden vittnar om ett fortsatt tufft läge för näringen, som drabbats hårt av de senaste två årens pandemi.

Anna Grönberg/TT

Fakta: Museirapport 2022

Sveriges Museer gör varje år en enkätundersökning bland sina medlemmar.Frågorna skickades till de 209 cheferna för Sveriges Museers medlemsinstitutioner. Ett tiotal av dessa är chefer för flera museer.

98 museichefer har lämnat svar, varav elva representerar statliga museer/museimyndigheter, sjutton länsmuseer, 32 kommunala museer och 39 kategorin övriga museer.

Årets rapport visar bland annat att 21 procent av museerna har ett sämre ekonomiskt läge än året före.

61 procent rapporterar att läget är detsamma – vilket i praktiken innebär sämre, eftersom kostnaderna har ökat, skriver rapportens författare.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr