Tagg-arkiv

Sveriges

Brist på samtidsdokumentation hotar museer

Nyheter.

ENKÄTUNDERSÖKNING. Hur påverkas eftervärlden om en tidsepok inte dokumenteras? Det är frågan efter det att hälften av landets museichefer larmar om bristande resurser för att samla in dokumentation kring vår egen samtid, enligt en ny rapport.

0 0kr