Allt fler blir arbetslösa på grund av AI

Nyheter.
AI,
Illustration: Pixabay.com

FRAMTIDSPROGNOS. Mänsklig arbetskraft trängs undan av AI inom olika branscher och den företeelsen kommer sannolikt att bli allt vanligare.

Framväxten av OpenAI:s ChatGPT har väckt oro beträffande framtiden för mänsklig arbetskraft, rapporterar New York-baserade mediesajten Futurism. Detta eftersom tekniken alltmer används för att ersätta anställda inom olika branscher. Enligt en undersökning av ResumeBuilder.com, som involverade 1 000 företagsledare som använde eller planerar att använda ChatGPT, har 49 procent av företagen tagit till sig chatboten och 48 procent har redan ersatt arbetare/anställda med AI.

— Precis som tekniken har utvecklats och ersatt personal under de senaste decennierna, kan ChatGPT påverka vårt sätt att arbeta, säger ResumeBuilder.coms chefsrådgivare Stacie Haller i ett uttalande. Resultaten av denna undersökning visar att arbetsgivare vill effektivisera vissa arbetsuppgifter med ChatGPT.

Undersökningen visade också att 93 procent av företagen planerar att utöka sin användning av AI i framtiden. 63 procent av företagsledarna tror också att integrationen av ChatGPT kommer att leda till uppsägningar av mänskliga arbetare. Medan 55 procent av företagsledarna bedömde kvaliteten på ChatGPT:s arbete som “utmärkt”, är det viktigt att notera att chatbotens noggrannhet kan ifrågasättas, vilket framgår i artiklar från CNET och Men’s Journal.

Trots detta verkar kostnadsbesparingarna som kan göras genom att använda ChatGPT uppväga vissa företagsledares oro över kvaliteten. När tekniken fortsätter att utvecklas kommer användningen av ChatGPT och annan generativ AI sannolikt att bli mer utbredd, och dess inverkan på arbetsmarknaden kommer att utvecklas kontinuerligt.

— Som med all ny teknik kommer företagens användning av ChatGPT att utvecklas kontinuerligt, och vi är bara i början, säger Haller.

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr