Mästerligt regisserad film om kvinnlig frigörelse

Scen & film.
Stillbild från filmen. (Foto: Michael Gibson/Orion Pictures)

DRAMA. Filip Hallbäck gillar Sarah Polleys tilltro till publikens intelligens: “Vår förmåga till empati behöver inte alltid vara avhängig vår visuella erfarenhet.”

FILIP HALLBÄCK
FILIP HALLBÄCK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr