8 mars: Kvinnor underrepresenterade i politiken

Nyheter.
Statsminister Ulf Kristersson (M) inleder partiledardebatten, den 18 januari 2023. (Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag)
Statsminister Ulf Kristersson (M) inleder partiledardebatten, den 18 januari 2023. (Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag)

STATISTIK. Kvinnor är underrepresenterade i politiken. Procentuellt har män fler positioner som partiledare, gruppledare, riksdagsledamöter, ministrar, departementschefer och utskottsordföranden.

När Magdalena Andersson valdes till partiledare för två år sedan, var en majoritet av partiledarna kvinnor. Idag är förhållandet det omvända. Nättidningen Altinget rapporterar att det inte bara är bland partiledarna som män är överrepresenterade. Även inom regeringen finns färre kvinnor då de elva ministrar som är chefer över sina departement är 73 procent män och bara 27 procent kvinnor.

Ännu större är den procentuella manliga övervikten i riksdagens utskottstopp. I 12 av riksdagens 16 utskott är det män som har beslutsmakt.

Enligt statistik från SCB visar det sig att samtliga politiska nivåer har en övervikt av män. Andelen kvinnor i kommunfullmäktige är 43 procent, i riksdagen 46 procent och i regionfullmäktige 49 procent.

Dock varierar andelen kvinnor/män mellan partierna. Till exempel har Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna en övervikt av manliga riksdagsledamöter (74 respektive 68 procent). På motsatt sida har Vänsterpartiet och Miljöpartiet en ojämn könsfördelning där kvinnorna dominerar (71 respektive 67 procent kvinnor).

<b>HAILEY NGO</b><br />info@opulens.se
HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr