33 000 nya elever på kulturskolan under pandemiåret

Nyheter.
Kulturskolan fick 33 000 nya elever under 2021. (Bild: Kulturrådet)

KULTURSKOLAN. Tack vare utvecklingsbidrag till musik- och kulturskolor under föregående läsår har satsningar möjliggjorts som lett till att kursutbudet breddats och 33 000 nya elever nåtts. Detta enligt en sammanställning från Kulturskolecentrum. 

– Det är tydligt att kulturskolorna lyckas med att nå nya barn och unga med hjälp av bidraget. En utmaning för kulturskolorna blir nu att ta tillvara de nya elevernas intressen så att de kan fortsätta utvecklas. För att satsningarna ska kunna få en långsiktighet krävs kommunalt stöd, säger Madeleine Hermerén, handläggare vid Kulturskolecentrum i ett pressmeddelande från Kulturrådet.

Inom ramen för bidraget ryms en rad olika ämnen, som teater/drama, dans, musik, bild/form. Pandemin har inneburit utmaningar för kulturskolorna, såväl som när det gäller att behålla elever och som att bedriva den ordinarie verksamheten. Undervisningsformerna har breddats, och kulturskolorna har satsat på både öppen verksamhet och distansundervisning.

– Utvecklingsbidraget kan därför spela en viktig roll för att kommunerna även fortsättningsvis ska kunna erbjuda fler barn och unga en kvalitativ och bred verksamhet på kulturskolorna, säger Madeleine Hermerén.

Bidraget har, i enighet med att alla barn ska ha möjlighet att delta i kulturskolan, riktat sig till bland annat barn i socioekonomiskt utsatta områden och barn med funktionsnedsättningar. Dessutom understryks vikten av att barn och ungdomar själva ska ha möjlighet att påverka verksamheten, något Madeleine Hermerén menar kunnat efterföljas i åtminstone två av tre fall.

Kulturrådets sammanställning bygger på 166 redovisningar av 250 bidrag. Statsbidraget till kommunernas musik- och kulturskoleverksamheter uppgår från och med i år till 200 miljoner – en fördubbling gentemot tidigare läsår.

Anna Brynhildsen

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr